חוברת זו מסכמת ארבע שנים של פעילות בפרויקט הייחודי "לצאת מן השוליים" – שמטרתו למנוע נשירה ולתרום לשילובם החברתי של בני נוער עולים מחבר העמים ומאתיופיה בישראל. פרויקט זה התאפשר כתוצאה משיתוף פעולה מיוחד במינו בין שתי"ל, קרן דורותיאה גאולד וארגוני עולים מחבר העמים ומאתיופיה.