איפוס

שכר שווה: זכותון לעובדת

פרויקט "שוות ערך"
בישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, קיימת עדיין אפליה נגד נשים בשוק העבודה. אחת הצורות של אפליה זו היא אפליה בשכר. כדי למנוע אותה נחקק חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (התשנ"ו – 1996). בזכותון זה נסביר על החוק, על מימוש הזכויות הקבועות בו ועל אפשרויות הפעולה העומדות בפני מי שחוששת שהיא מרוויחה פחות מעובד אחר רק משום שהיא אישה. 

את הזכותון ניתן לקרוא כאן