עב
arrow-svg
search-icon
איפוס

חשיבה אסטרטגית לקידום שינוי חברתי

ד"ר ננסי שטרייכמן, ג'אבר עסאקלה, דרור איתן, יוסי גולדמן, פתחי מרשוד, גבי ניימן, חגית שחר, שהירה שלבי, מיכאל שטרנברג
תכנון אסטרטגי מסייע לארגונים להגביר את השפעתם, להגיב היטב לשינויים ולהתמודד עם מגבלות ואילוצים. חשיבה אסטרטגית מאפשרת לאפיין בצורה ברורה ומוסכמת את מטרותיו הייחודיות של הארגון, ולאחר מכן לקבוע את סדרי העדיפויות, הקצאת המשאבים וחלוקת התפקידים.

חוברת זו מציעה כלים שימושיים לארגונים המעוניינים בתכנון ובחשיבה אסטרטגית, כחלק מפעילות קבועה ומתמשכת. תמצאו כאן עקרונות יסוד, הגדרות למושגי מפתח ודוגמאות קונקרטיות, לצד תובנות והנחיות שיאפשרו לכם לנסח אסטרטגיה ארגונית וליישמה.

فيما يلي تعريف موجز بهذا الكتيبّ الذي يضُاف إلى سلسلة الإصدارات في مجال التقييم، والقياس والتعلّم في المنظّمات. نستعرض في الكتيبّ عددا من القواعد الأساسيةّ، ونشارك قراءنا بما توصلّنا إليه من استنتاجات أثناء عملنا، في مجالي التخطيط والتفكير الاستراتيجييّن، ساعين إلى تزويدكم بإرشادات صحيحة لتنفيذ إجراءات التخطيط الاستراتيجي، وتدعيم مساعيكم لاستيعاب الخطاب الاستراتيجي في منظّمتكم كنشاط دائم ومستمر .ّ الكتيبّ مخصصّ لمساعدة أعضاء الطاقم والهيئة الإداري ةّ والمتطوعّين في المنظّمة، لذا تعم دّنا أن يكون عملياًّ وسهلاً للاستخدام. يستند الكتيبّ على عد ةّ مصادر: أولّها، المعرفة التراكميةّ لمستشارين تنظيمييّن في ”شتيل“ ولعدد من المهنييّن الناشطين في أطر التغيير الاجتماعي في إسرائيل. ثانيها، مقابلات مع باحثين كبار في المجال،

ومع مستشارين وموج هّين لمنظّمات غير ربحيةّ. وثالثها، تحليل أدبياّت مهنيةّ في مجال التخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي.

تجدون في الكتيبّ أيضاً تلخيصات أبحاث في حالات مسُتقاة من تجارب واقعيةّ لعدد من منظّمات التغيير الاجتماعي في إسرائيل، وهي معروضة في أطر خاصةّ. لا زلنا مستمريّن في التعلّم والاستفادة من مهنييّن وناشطين من منظّمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد. بودنّا أن نشكر بشكل خاص كلّ المنظّمات التي وافقت على مشاركتنا تجاربها وعلى نشرها في هذا الكتيبّ. وأملنا أن يسهم، ولو قليلاً، في دعم النشاط المهم الذي تشترك فيه منظّمات كثيرة لخلق حركة حيةّ ونابضة من أجل مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

לקראיה בעברית

לקריאה בערבית

לקריאה באנגלית