עב
arrow-svg
search-icon
איפוס

איך הולך? - מדריך ללמידה ארגונית והערכת תוכניות בארגונים ללא כוונות רווח

ד"ר ננסי שטרייכמן, פתחי מרשוד
כיצד נדע אם אנחנו מצליחים? האם אנחנו פועלים בצורה טובה? האם קיבלנו את ההחלטות הנכונות?

תהליכי איסוף מידע לשם הערכת תכניות ולמידה ארגונית, יכולים לסייע לארגונים רבים ששואלים את עצמם שאלות מעין אלו. חוברת זו מציעה מסגרת מחשבתית ומעשית על הערכה כחלק בלתי נפרד מהעבודה הארגונית השוטפת. תמצאו כאן גישות וכלים מגוונים שיסייעו לכם במשימה. בהצלחה!

فيما يلي تعريف موجز بهذا الكتي بّ الذي يضُاف إلى سلسلة الإصدارات في مجال التقييم، والقياس والتعلّم في المنظّمات. نستعرض في الكتي بّ عددا من القواعد الأساسي ةّ، ونشارك قراءنا بما توص لّنا إليه من استنتاجات أثناء عملنا، في مجالي التخطيط والتفكير الاستراتيجي يّن، ساعين إلى تزويدكم بإرشادات صحيحة لتنفيذ إجراءات التخطيط الاستراتيجي، وتدعيم مساعيكم لاستيعاب الخطاب الاستراتيجي في منظّمتكم كنشاط دائم ومستمر الكتي بّ مخصصّ لمساعدة أعضاء الطاقم والهيئة الإداري ةّ والمتطو عّين في المنظّمة، لذا تعم دّنا أن يكون عملي اًّ وسهلاً للاستخدام. يستند الكتي بّ على عد ةّ مصادر: أولّها، المعرفة التراكمي ةّ لمستشارين تنظيمي يّن في ”شتيل“ ولعدد من المهني يّن الناشطين في أطر التغيير الاجتماعي في إسرائيل. ثانيها، مقابلات مع باحثين كبار في المجال، ومع مستشارين وموج هّين لمنظّمات غير ربحي ةّ. وثالثها، تحليل أدبي اّت مهني ةّ في مجال التخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي.

تجدون في الكتي بّ أيضاً تلخيصات أبحاث في حالات م سُتقاة من تجارب واقعي ةّ لعدد من منظّمات التغيير الاجتماعي في إسرائيل، وهي معروضة في أطر خاص ةّ. لا زلنا مستمر يّن في التعلّم والاستفادة من مهني يّن وناشطين من منظّمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد. بود نّا أن نشكر بشكل خاص كلّ المنظّمات التي وافقت على مشاركتنا تجاربها وعلى نشرها في هذا الكتي بّ. وأملنا أن يسهم، ولو قليلاً، في دعم النشاط المهم الذي تشترك فيه منظّمات كثيرة لخلق حركة حي ةّ ونابضة من أجل مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

לקריאה בערבית