איפוס

מחקר טרנדים, ניהול קהילות 2019 - הוכן עבור שתיל

אפרת יגור
ניהול קהילה נהיה שם נרדף לתפקידים רבים ומגוונים שמחזיקים בעלי תפקידים שונים בארגונים, עסקיים או חברתיים כאחד. המילה 'קהילה' הפכה למילת באזז שמשתמשים בה בהקשרים כמעט בלתי נגמרים ולרוב מבלי באמת להתייחס למשמעויות, לצורך ולכישורים הנדרשים ממנהל קהילה. מחקר הטרנדים מבקש ראשית להציג את הטרנדים בצורה אובייקטיבית, אך לאחר מכן אבקש להציג את הטרנדים הקיימים תוך מבט ביקורתי ממנו ניתן ללמוד על תפקיד מנהל הקהילה בארגונים חברתיים. המטרה היא ללמוד מניהול קהילה בדיסיצפלינות השונות וממה שטרנד ניהול הקהילה הפך להיות.

מכיוון שנראה כי ניהול קהילה טרם התגבש לכדי מושג ברור וחד משמעי, המחקר יבקש להבין מה הטרנדים הצפויים בשנת 2019 בתחומים בהם קיים ניהול קהילה - במדיות החברתיות, עולם השיווקי עסקי, גיוס משאבים ובעולם המוניציפלי.