איך בונים כוח?

אפיקי פעולה לבניית כוח

על פי נחי אלון עלינו להמשיך ולבנות את הכוח של המאבק.
נחי מצביע על שבעה אפיקי פעולה לבניית כוח

להגדיל את הציבורים – המאבק לא צריך להיות סקטוריאלי. צריך להגיע לאוכלוסיות כמו: ערביי ישראל, אוכלוסיות מוחלשות. ולהיות סולידריים גם עם המאבקים שלהן.

תשתית מנהיגותית – לבנות תשתית שתכיר את דרכי המאבק הבלתי אלים.

להציג חזון – חזון מספיק רחב שיכלול גם את מי שלא מסכים איתנו בדרך כלל.

מאבק לטווח ארוך – ללמד אנשים ולהכין אותם למאבק מתמשך, שמוכן להסתכן במחירים, כמו: לשאת באלימות של הצד השני.

עמודי התווך של השלטון – ליצור פתיחות אצל אנשים שמהווים את עמודי התווך כמו המנהל הציבורי, שיסתכל על המחאה בעין חיובית.

חו"ל – לגייס צדדים שלישיים בארץ או בחו"ל. תורמים יהודים מחו"ל. חשוב שלחץ על המדינה יבוא מגורמים חיצוניים שמוערכים וחשובים למדינה.

לאמן אנשים להתמודד עם פרובוקציות – מול נסיונות להסיט את המוחים, להזכיר לקהל שהאלימות מזיקה לנו.

לסרטון של נחי אלון

חזרה עמוד הראשי:
ללמוד ממאבקים שהצליחו

 

ללמוד ממאבקים בעולם