12/09/2016

נפתחה ההרשמה לסטודנטים/ות באוניברסיטת תל אביב לתכנית עמיתי אברט לצדק חברתי לשנת הלימודים האקדמית תשע“ז, 2017-20

 

לקול קורא לחצו כאן

תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי לשנת הלימודים האקדמית תשע“ז, 2017-20