25/10/2016

בניית חברה משותפת ביישובים מעורבים – מהפרדה לשיתוף | بناء مجتمع مشترك في البلدات المختلطة – من الفصل للشراكة

יום ראשון, 30.10.2016 | يوم الاحد 30.10.16
20:30 – 17:00
אשכול פיס כרמים, מעלה אורט 15 , כרמיאל | إشكول بايس كرميم، معالي أُورط 15 ، كرمئيل
 
בניית חברה משותפת ביישובים מעורבים – מהפרדה לשיתוף | بناء مجتمع مشترك في البلدات المختلطة – من الفصل للشراكة