8/11/2016
פיתוח משאבים בארגונים חברתיים דורש מכל העוסקים בכך לסלול דרכים חדשות ויצירתיות לבניית חוסן ארגוני וקיימות פיננסית.
במסגרת הפורום ניחשף לאסטרטגיות פעולה חדשות, אשר יסייעו לנו בגיוון מקורות המשאבים ובהרחבת בסיס התמיכה והלגיטימציה הציבורית. נזהה אתגרים משותפים, ונהווה קבוצת עמיתים דרומית לומדת ומיישמת.

 

פורום מפתחי משאבים בדרום 2016-2017