9/01/2017
הפורום לחינוך לחיים משותפים הוא קואליצייה של ארגונים העוסקים כולם בתחום החינוך ופועלים בשיתוף עם משרד החינוך בעשייה מאומצת לקדם את המאבק בגזענות, על פניה השונים, ולהכין את הקרקע לחיים משותפים של אוכלוסיות שונות אלה עם אלה. עיקר הפעילות מתמקד בפיתוח מקצועי של מורים, בהפעלת תכניות חינוכיות בבתי ספר וכן בפיתוח תכניות מודפסות ודיגיטאליות שנועדו לקדם ערכים של כבוד האדם, פלורליזם, סובלנות ודמוקרטיה, לשימוש המורים והמורות מזרמי החינוך השונים.
 
منتدى التربية للحياة المشتركة هو تحالف لمنظّمات تُعنى جميعها بمجال التربية وتعمل باالشتراك مع وزارة التربية والتعليم في العمل الجاد والكبير من أجل النهوض بمكافحة العنصريّة، بأشكالها المختلفة، وتهيئة الظروف للحياة المشتركة للمجموعات السكّانيّة المختلفة مع بعضها البعض. يتمحور النشاط الرئيسيّ في التطوير المهنيّ للمعلّمين، وتفعيل برامج تربويّة في المدارس وكذلك تطوير البرامج المطبوعة والرقميّة التي تهدف إلى تعزيز قيَم كرامة اإلنسان، التعدّديّة، التسامح والديمقراطيّة، الستخدام المعلّمين والمعلّمات من تيّارات التعليم المختلفة.
 
המדריך הנוכחי כאמור נכתב במטרה להציע דרכי פעולה עדכניות להתמודדות עם האתגרים, ולהציג את מפת הארגונים ואנשי הקשר המקדמים חיים משותפים בישראל במגוון דרכים שיכולות להתאים לתפיסות עולם שונות. 
 
أهداف المرشد: كُتِب هذا المرشد لِيُستخدم كأداة بيد الذين يطمحون إلى النهوض بالموضوع، واقتراح طرق عمل حديثة للتعامل مع التحدّيات المنوطة به، وعرض خريطة المنظّمات والشخصيّات ذات الصلة، التي تعمل على تعزيز الحياة المشتركة في إسرائيل بطرق متنوّعة قد تتناسب مع وجهات نظر مختلفة. 
 
 
 
 
 
מדריך חינוך לחיים משותפים | مرشد التربية للحياة المشتركة