9/01/2017
 
הזכות לקיום בכבוד
כנס לכבודו של ד"ר צבי שולדינר
 
כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת
מפגש בין האקדמיה לארגונים החברתיים
 
ימים רביעי וחמישי כ'-כא' בטבת תשע"ז, 19-18 בינואר 2017
אודיטוריום ע"ש נחמיה לב-ציון, בניין האקדמיה 9202 | המכללה האקדמית ספיר
 
 

 

הזכות לקיום בכבוד