19/01/2017
קהל יעד: ארגונים המקדמים דמוקרטיה וזכויות אדם, חברה משותפת וצדק חברתי.
הערה: ישנה חובת נוכחות של לפחות שני משתתפים/ות מכל ארגון ומחויבות למעורבות
ולגיבוי המנכ”ל/ית של הארגון.
מסגרת התוכנית: חמישה מפגשים קבוצתיים ופגישות ייעוץ שתתואמנה מראש עם כל אחד
מן המועמדים.
מועדי המפגשים: 15.02.2017 , 1.3.2017 , 15.3.2017 , 29.3.2017 , 5.4.2017
09:30-14:30 בתל אביב
שכר לימוד: 500₪ לארגון העומד בתנאי התוכנית הכוללים השתתפות בכל המפגשים
וביצוע מטלות )למעט מקרים חריגים באישור מנהל התוכנית(.
להגשת מועמדות עד ל 1.2.2017- לחץ כאן
לקבלת פרטים נוספים אנא פנו לאיתן גולדברג טל’: 0732445114 אימייל: eitang@shatil.nif.org.il
קול קורא: “מעריכים השפעה”
הזמנה להגיש מועמדות לתכנית ליווי ייחודית המשלבת
למידה והתנסות במדידה והערכה של תכניות לשינוי מדיניות
האם הצלחנו לקדם מדיניות וחקיקה? מה הייתה תרומתנו לשינוי?
ארגוני סינגור נתקלים באתגרים ייחודיים בבואם לבצע מדידה והערכה. ארגונים אלה פועלים בסביבה
מורכבת ודינמית, מול קהלי יעד משתנים. לרוב, תוצאות התכניות שהם מובילים אינן בשליטתם המלאה,
אלא מושפעות ממכלול של פעולות ונסיבות.
אם סוגיות אלו מעסיקות אתכם ואתכן, שתיל מזמין אתכם למחזור השני של “מעריכים השפעה”- תכנית
ייחודית המשלבת למידה והתנסות במדידה והערכה של תכניות לשינוי מדיניות. ארגונים שיתקבלו לתכנית
יוכלו לקבל סיוע ייעוצי בנושא גם לאחר סיום מפגשי התכנית.
יעדי התוכנית:
המשתתפים/ות ירכשו מושגים, ידע וכלים במדידה והערכה של תכניות לשינוי מדיניות ויתרמו להמשך
פיתוח של הנושא.
המשתתפים/ות יקדמו גישות, פראקטיקות וכלי הערכה בארגוניהם.
מנהל התוכנית: איתן גולדברג, יועץ הערכה, שתיל
מנחים: אילנה דורפמן ואיתן גולדברג, שתיל
תכנים מרכזיים: גיבוש תיאורית שינוי, הגדרת מדדי הצלחה רלוונטיים לתכניות שינוי מדיניות, כלים
פרקטיים לאיסוף נתונים, למידה מנתונים וגיבוש המלצות.
התכנית מתקיימת תודות לקרן דורסט
“מעריכים השפעה” הזמנה להגיש מועמדות לתכנית ליווי ייחודית