19/04/17
סכסוכים מסתיימים.
 
זה קרה בצפון אירלנד, זה קורה בקולומביה, זה יקרה גם אצלנו.
50 שנים עברו מאז מלחמת ששת הימים, מלחמה שבסופה מצאנו את עצמנו שולטים שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית ועל שטחים שאינם חלק מהמדינה.
 
'50 סוף' הוא פורום של ארגונים שהתאגדו במטרה לציין את שנת היובל לשליטה הישראלית על הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה.
אנו מעוניינים לעורר עשייה ושיח שמטרתם לקדם פתרון לסיומה של שליטה זו.
 
הפורום מבטא את קולו של הציבור הישראלי, אשר מאמין שהשליטה הזו תגיע אל קיצה- האם זה יקרה לאחר 50 שנה? בידינו הבחירה ואפשרות הפעולה.
 
50 סוף