10/06/2017
הכינוס הארצי ה- 19 של העובדים הסוציאליים 
20-21 בנובמבר 2017 | מלון דויד אינטרקונטיננטל, תל-אביב
 
מועד אחרון להגשה: 10 במאי 2017    
 
 
איגוד העובדים הסוציאליים בישראל שמח להזמינכם לכינוס הארצי ה- 19  שיתקיים  בימים  שני ושלישי, 20 - 21 בנובמבר 2017, ב'-ג' בכסלו תשע"ח, במלון דויד אינטרקונטיננטל בתל-אביב.
 
העבודה הסוציאלית החלה פעילותה בשנת 1934 ובשנת 1937 הוקמה ההתאגדות הראשונה של העובדות הסוציאליות. לציון גבורות לעשייה ולאיגוד שלנו נאיר את תרומת העבודה הסוציאלית בבניית החברה והמדינה בישראל; נסקור את האתגרים שעמדו בפני דורות של עובדים סוציאליים בעבר ואילו העומדים בפנינו בהווה ובעתיד.
 
זוהי הזמנה לכל העובדים הסוציאליים להשתתף ולחלוק את העשייה בשדה ובמחקר.
 
הכינוס יהווה במה ללמידה משותפת שתאפשר את המשך הגדילה וההתפתחות המקצועיים, להתעצמות והעצמה שלנו ושל החברה בישראל.
בכינוס תינתן במה לעובדים סוציאליים, קובעי מדיניות, חוקרים ותלמידים להציג את עבודותיהם ולהעלות סוגיות ואתגרים איתם מתמודד המקצוע במציאות היום-יומית. הוועדה המכינה מזמינה הצעות לתקצירים על מחקרים, התערבויות, פיתוחים תיאורטיים, מיזמים, סוגיות ואתגרים, במכלול של נושאים:  
 
בריאות ילד ונוער / בריאות נפש מוגבלויות / דילמות אתיות בפרקטיקה עבודה סוציאלית מותאמת שינויים חברתיים / זכויותיהם ומעמדם של העובדים הסוציאליים פרט ומשפחה / אלימות / משברים / הדרה / אבל ושכול / דרי רחוב / זיקנה / הגיל השלישי / גבורות בכבוד קהילה וחברה / מגדר ורב תרבותיות / הזכות לקיום בכבוד / עוני בישראל רווחת העובד / חינוך / הכשרה / הדרכה / מומחיות שיקום ושיקום תעסוקתי / תקון / התמכרויות / עבריינות נוער ומבוגרים / עבריינות מינית / זנות / סמים ואלכוהול
 
בכל נושא מומלץ לעסוק בהיבטים הבאים: מיצוי זכויות, סוגיות במחקר בעבודה סוציאלית, מדיניות חברתית וחקיקה, שיטות וגישות התערבות, מיגוון אוכלוסיות שונות.
הוועדה המכינה מזמינה אתכם להגיש הצעות להרצאות מליאה וכן נושאים לדיון במושבי שולחנות עגולים (המושבים מיועדים לקבוצות של כ- 20 משתתפים).