04/06/2015
"שוות ערך" - שותפות אשר נוצרה בשבילכן ולמענכן, הנשים, ולצמצום האי-שוויון המגדרי בשכר בשוק העבודה בישראל
 
 
     
   
   
   
   
 
אודות שוות ערך
 
פרויקט תלת שנתי במימון האיחוד האירופי, במסגרתו משתפים פעולה הארגונים שתיל, שדולת הנשים בישראל, מרכז אדוה ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה. חזון הפרויקט הוא צמצום דרמטי של האי-שוויון המגדרי בשכר בשוק העבודה הישראלי, ומטרותיו המרכזיות הן: (1) להעלות מודעות וידע של מעסיקים ועובדים לפערי שכר מגדריים, וכן את יכולותיהם לפעול לצמצומם; (2) להניע את קובעי המדיניות ורשויות המדינה לפעול בצורה אפקטיבית יותר למיגור התופעה.
 
 
תיאור המצב
 
נשים מהוות קרוב למחצית מכוח העבודה האזרחי בישראל. למרות הגידול בשיעורי ההשתתפות של נשים בשוק העבודה בעשורים האחרונים, והעובדה כי נשים משכילות יותר מגברים, הכנסתן של נשים משכר עודנה נמוכה באופן גורף מהכנסתם של גברים – וזאת בכל רמות ההשכלה, בכל הענפים ובכל משלחי היד.  
 
נתוני הלמ"ס שפורסמו באוקטובר 2013, מצביעים פעם נוספת על פערי שכר לא מבוטלים, אשר נותרו יציבים למדי בעשורים האחרונים, על אף המודעות לנושא ולמרות החקיקה המתקדמת לכאורה. ההכנסה הממוצעת ברוטו של אישה עומדת על 66% מההכנסה הממוצעת של גבר. הפערים ניכרים גם בתשלום בגין שעת עבודה, כאשר ההכנסה הממוצעת של אישה לפי שעה מהווה 85% מהכנסת גבר. נתון מדאיג נוסף לגבי חלוקת הכנסות השכירים והשכירות הוא כי 63.7% מהעשירון התחתון הן נשים לעומת 32.7% גברים.
 
בהיבט ההשוואתי, ישראל ממוקמת במקום הרביעי מבין מדינות ה-OECD 'השיאניות' בשיעורי פערי השכר המגדריים, כאשר מקדימות אותה רק גרמניה, קוריאה ויפן.