10/12/2014
 
 
הכלל המנחה העיקרי הוא שאסורה כל פעילות שניתן לפרש אותה כתמיכה של הארגון במועמד/ת מסוימ/ת או במפלגה או מפלגות מסוימות או כעידוד של הציבור לתמוך במועמד/ת מסוימ/ת או במפלגה או מפלגות מסוימות. להלן מספר מגבלות ספציפיות הנגזרות מהכלל המנחה הזה:
 
* אסור לארגון לתמוך במועמד/ת מסוימ/ת או ב"סוג" מועמדים/ות (לדוגמא: נשים, צעירים וכו') – בין אם בכתב ובין אם בהצהרות בע"פ.  לדוגמא: ארגון נשים המעוניין לקדם ייצוג של נשים במפלגות השונות אינו רשאי להצהיר שהוא תומך במפלגה X (שיש בה ייצוג גבוה לנשים) וגם לא לצאת בקריאה לציבור הרחב להצביע עבור מפלגות שיש בהן ייצוג גבוה לנשים.    לעומת זאת, פעילות מול המפלגות השונות שמטרתה לעודד אותן לכלול ברשימת המועמדים שלהם "סוג" מסויים של מועמדים (נשים, צעירים וכו') היא פעילות מותרת.
 
* אסור לארגון להעמיד לרשות מפלגות ו/או מועמדים/ות מימון ישיר או עקיף, כוח אדם, שירותי משרד או שווה ערך להם. איסור זה כולל הפצה, העברה או שימוש ברשימות חברים/ות או ברשימות תורמים/ות לטובת מפלגות ו/או מועמדים/ות.
 
* אסור לארגון להשתתף או להיות מעורב בדרך כלשהי בתעמולת בחירות.
 
* החלטה של עובד (בייחוד אם מדובר בעובד בכיר) או של חבר/ת הנהלה בארגון להציג את מועמדותו/ה במסגרת מערכת בחירות מעלה חשש להפרת ההנחיות המופיעות בדף זה. כמו כן, מבחינת הארגון יש סיכון שהוא יזוהה על ידי הציבור עם המפלגה במסגרתה חבר ההנהלה או העובד הציג מועמדות. לפיכך, מן הראוי שהמועמד/ת ת/ישקול השעיה עצמית או לקיחת חופשה לתקופת מערכת בחירות. יחד עם זאת, אין איסור מוחלט על עבודה בארגון או על חברות בהנהלה של הארגון, של מועמד/ת בתקופת מערכת הבחירות.  בכל אופן, אם חבר הנהלה או עובד של הארגון מתכנן להציג מועמדות במסגרת מערכת בחירות, אתם מתבקשים לעדכן באופן מיידי את אנשי צוות הקרן שאתם נמצאים איתם בקשר.
 
* ארגון יכול לנקוט עמדות ציבוריות ולסנגר על נושאים במהלך מערכת הבחירות, כל זמן שאין מהלך זה נתפס כתמיכה במועמדים/ות מסוימים/יות ו/או במפלגות מסוימות.  לדוגמא: ארגון המקדם חופש דת ופלורליזם רשאי לפעול מול מועמד/ת/ים/ות או מפלגות בניסיון להשפיע עליהם/ן לאמץ עמדה התומכת בנישואין אזרחיים. יחד עם זאת, הארגון אינו רשאי לפרסם את עמדות המפלגות השונות ו/או המועמדים השונים מאחר שמהלך כזה עשוי להיתפס כהבעת תמיכה באותן מפלגות התומכות בנישואין אזרחיים. כמו כן, ארגון זה אינו רשאי לצאת בקמפיין הקורא לציבור "להצביע למפלגות המקדמות חופש דת" מאחר וצעד כזה ייתפס אף הוא כהבעת תמיכה במפלגות מסויימות. יש לציין, בהקשר זה, שגם נקיטת עמדה וסנגור על נושאים שעשויים להיתפס כתמיכה באחד מהגושים בכנסת    (גוש הימין או גוש השמאל-מרכז) היא אסורה. לדוגמא: השוואה בין ה"רקורד" של גוש הימין בתחום כלשהו  לעומת ה"רקורד" של גוש השמאל באותו תחום ממנה עולה שאחד הגושים "מנצח" את השני היא אסורה.
 
* ארגון יכול להעניק חסות לרב-שיח/דיון ציבורי של מועמדים/ות, כל זמן שהשאלות העומדות לדיון מכסות מגוון רחב של נושאים במסגרת התחום בו עוסק הארגון. לדוגמא, ארגון העוסק בתחום של דת ומדינה יכול לתת חסות לדיון שעוסק בתחום ובלבד שהדיון יעסוק במגוון של נושאים (נישואין, גיור, תקצוב שוויוני לזרמים הדתיים השונים וכו') השייכים לתחום ולא יתמקד רק בנושא אחד. הסיבה לכך היא שהתמקדות בנושא אחד בלבד עשויה להיתפס כתמיכה עקיפה במועמד/ת שמסכימ/ה עם עמדות הארגון בנושא זה. דרישות נוספות לגבי רב שיח/דיון ציבורי שכזה:
 
v      השתתפות מועמדים/ות ממגוון מפלגות
v      ניסוח השאלות אינו מוטה
v      מנחה הדיון נתפס ציבורית כמנחה נייטראלי.
 
* אסור לארגון לפרסם הצבעות של ח"כ או חברים/ות במועצה מקומית (בבחירות לרשויות המקומיות), אלא אם פרסם פרסומים כאלה באופן שוטף בתקופה מקבילה, בשנים שאינן שנות בחירות. במידה והארגון מפרסם באופן שוטף מידע לגבי הצבעות של ח"כ או חברים/ות במועצה מקומית , רצוי לציין באופן בולט (באתר האינטרנט או בכל פלטפורמה אחרת בה המידע מפורסם) שפרסום המידע לא נעשה למטרות פוליטיות אלא כשירות בתחום של "חינוך הציבור" שמטרתו ליידע  את הציבור הרחב על  פעילות נבחריו. 
 
* פעילות מותרת במהלך מערכת הבחירות וביום הבחירות עצמו:
 
v      ארגון רשאי לפעול לעידוד הצבעה של הציבור הרחב ואף של קהלים ספציפיים (למשל, צעירים, נשים, אזרחים ערבים) כל עוד לא משתמעת מפעילותו קריאה להצבעה עבור מפלגה מסויימת, גוש מסויים, או מועמדים מסויימים. לדוגמא: פניה לציבור הרחב לצאת ולהצביע כדי "לקדם את הדמוקרטיה" היא פעולה מותרת אבל פניה לציבור הרחב לצאת ולהצביע כדי "לקדם את תהליך השלום" יכולה להתפרש לא כקריאה ניטרלית אלא כקריאה להצביע לגוש השמאל או למפלגות שמאל ספיציפיות. דוגמא נוספת: פניה לצעירים בכל הארץ לצאת ולהצביע היא פעולה מותרת.  
 
v      ארגון רשאי לפעול לעידוד הצבעה של חברי הארגון ו/או של התושבים באיזור בו פועל הארגון, כל עוד לא כל עוד לא משתמעת מפעילותו קריאה להצבעה עבור מפלגה מסויימת או מועמדים מסויימים. לדוגמא – פעילות של תנועת הצופים (שהיא תנועה א-פוליטית וא- מפלגתית בהגדרתה) לעידוד התושבים באיזור מסויים או לעידוד הורי החניכים להצביע היא פעילות מותרת. לעומת זאת, פעילות דומה של תנועת נוער שיש לה זיהוי פוליטי ומפלגתי מובהק עלולה להתפרש כפעילות אסורה.
 
v      ארגון רשאי לארגן הסעות לקלפי ביום הבחירות (גם לחברי הארגון וגם לקהלים רחבים יותר) ובתנאי שההסעות לא מוגבלות למצביעים עבור מפלגה או מפלגות מסויימות.
 
 
לפרטים נוספים ו/או הבהרות ניתן לפנות ליובל יבנה, סמנ"כל הקרן החדשה לישראל – yuval@nif.org.il
 
בכל מקרה או ספק קל,  מומלץ לבקש הבהרות מיועץ/ת משפטי/ת או מהגורם המממן.