13/1/2015
הכנס יעסוק בתכנית המתאר החדש לעיר לוד שתוצג על ידי מתכנן התכנית עם תגובות והערות לאנשי מקצוע נוספים שיביעו את דעתם על מידת יעילות התכנית ויכולתהם לשנות את המציאות תוך מתן הזדמנות לנציג מטעם העירייה להציג את חזונם ודרכי העבודה שלהם מול התכנית.
 
בנוסף תהיה התייחסות ספציפית שלכונת "פרדס שניר" ומצבה התכנוני ואפשרויות השינוי בה תוך הצגת ממצאי העבודה עם התושבים והצעות פרקטיות לשנוי. גם כאן תהיה נציגת מטעם הממסד שתתייחס לתכנון וביצוע בשכונה והאתגריים הקיימים בה.