20/01/2015

"יש לנו חובה לטפל בפצעים הכואבים של העדה הבדואית וחשוב שנעשה זאת יחד"