10/03/2015
תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי
 
קול קורא לארגונים
 
נפתחה ההרשמה לארגונים לתכנית עמיתי אברט לשנת
הלימודים האקדמית תשע”ו, 2015-2016