12/05/2015

דיירי הדיור הציבורי בישראל חשופים בשנים האחרונות לפגיעה הולכת ומתמשכת במצבם הנובעת מצמצום מעורבותה של הממשלה, הקטנת מאגר דירות הדיור הציבורי, הקשחת הקריטריונים לזכאות ויצירת מצב בלתי אפשרי של משפחות החיות ללא קורת גג בטוחה ויציבה.