13/05/2015

כנס גבעת חביבה השלישי לפיתוח חזון משותף לחברה משותפת בישראל

28 במאי, 2015 קמפוס גבעת חביבה ישראל

כנס חשוב זה יהיה ציון דרך משמעותי בתוכנית התלת-שנתית "חזון משותף 2020", בהובלת גבעת חביבה והשותפים לה, במטרה לפתח, לקדם וליישם חזון יהודי-ערבי משותף ראשון לחברה משותפת בישראל.

בעבר, חזונות נפרדים לחברה הישראלית פותחו ע"י יהודים וערבים. אולם לא נוצרו יחדיו חזון ומטרות אופרטיביות הניתנות ליישום, באופן שישקף את האינטרסים, הצרכים והשאיפות ההדדיים של שתי האוכלוסיות. לאור ההתדרדרות הנמשכת ביחסי יהודים וערבים בישראל, המאיימת על הדמוקרטיה ועל השלום במדינה, גוברת החשיבות שבגיבושו של חזון ארוך-טווח שעל פיו ניתן יהיה לכוון מדיניות ותוכניות.

 

הכנס יספק בימה ציבורית בעלת נראות גבוהה להשקת יוזמת החזון, יאפשר שיתוף מגוון רחב של בעלי עניין בתהליך ויזכה את המהלך בחשיפה התקשורתית הנדרשת עבור יצירת השפעה ברמה הארצית.

 

להזמנה לחצו כאן

 

על סדר היום: משתתפי הכנס ייטלו חלק בישיבות מליאה ובקבוצות עבודה במהלך אירוע בן יום אחד בעל נראות גבוהה בו יושם דגש על השתתפות פעילה של שותפי הכנס יהודים, ערבים ומבקרים מחו"ל סביב נושא "חזון משותף 2020".

המשתתפים מחו"ל יספקו את הפרספקטיבה הגלובלית, והנואם המרכזי יהיה כבוד נשיא מדינת ישראל, מר ראובן ריבלין.

 

המשתתפים: הכנס בגבעת חביבה יפגיש מנהיגים בולטים ונציגי ממשלה ורשויות מקומיות, נציגי ארגוני החברה האזרחית, המגזר הפרטי, האקדמיה, קהילת התורמים והתקשורת, ונציגי הציבור היהודי והערבי הרחב. בנוסף, יוזמנו שותפים, ידידים ועמיתים מרחבי העולם לחלוק מניסיונם ולהעניק את תמיכתם לכנס. האירוע צפוי למשוך מספר משמעותי של מנהיגים ופעילים בעלי-השפעה.

 

התוצאה: הכנס ייזום תהליך כולל לפיתוחו של החזון המשותף הראשון ומטרות ברות יישום עבור בניית חברה משותפת בישראל. ההמלצות שיפותחו על-ידי קבוצות העבודה של משתתפי הכנס, ישמשו כבסיס להמשך העמקה וניתוח בשלבים הבאים של תכנית חזון משותף 2020, כולל קבוצות עבודה מקצועיות וקמפיין ציבורי.

 

מדוע גבעת חביבה? יוזמה זו מתבססת על שישים שנות ניסיון של גבעת חביבה, ארגון ללא כוונת רווח שנוסד בשנת 1949 כמרכז החינוכי הארצי של התנועה הקיבוצית בישראל. כחלוצה של שיתוף פעולה יהודי-ערבי, גבעת חביבה מפתחת מודלים חדשים לבניית חברה משותפת ולקידומה של דמוקרטיה ישראלית משגשגת וברת-קיימא.

 

רישום לכנס: http://alturl.com/2wdrb

אג'נדה: http://alturl.com/vsvd6

בקרו אותנו בפייסבוק: http://alturl.com/uc6kv