21/05/2015
מארגנים הפגנה? משתתפים בהפגנה? רוצים לדעת מה הזכויות שלכם ושל החברים שלכם?
 
הזכותון שהוכן על ידי ארגונים חברתיים (תמורה- המרכז המשפטי למניעת אפליה, האגודה לזכויות האזרח, דוקורייטס, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, פורום דו קיום בנגב), בשותפות עם שתיל, כולל את כל המידע שאתם צריכים לדעת לפני שאתם משתתפים או מארגנים הפגנה.