02/06/2015

אנו מזמינים אתכן ואתכם, תושבים, פעילים בנגב, אנשי אקדמיה, חברי מועצות מוניציפאליות ואנשי מקצוע בתחום התכנון, המעוניינים ללמוד לפעול ולקדם שינוי חברתי בתחום של צדק חלוקתי בנגב להצטרף להכשרה/סדרה של מפגשים שיעסקו בקשרים שבין צדק חלוקתי, גבולות שיפוט וקידום השפעה.

 

להרשמה לחצו כאן