25/06/2015

במפגש ננסה לענות על השאלות על ידי הכרות עם פרופילים של אקטיביסטים והצגת ממצאי מחקר ראשוני, המלמד על עקרונות עבודה וצורות מגוונות של  שיתופי פעולה בין ארגונים לשינוי חברתי לבין אקטיביסטים.