22/07/2015

תכנית 'מתמחי פורטר בסביבה' הנה יוזמה של ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף שתיל- הקרן החדשה לישראל. התוכנית מעניקה לתלמידים לתואר שני ושלישי בביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר הזדמנות לרכוש ניסיון מקצועי מעשי בתחום הסביבתי בארגונים שונים, בד בבד עם תרומת הידע והזמן של הסטודנטים לטובת הארגונים.  

התכנית כוללת שני רכיבים מרכזיים עבור הסטודנטים המתמחים:

• התמחות בארגון לשינוי סביבתי בהיקף של כ- 10 שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים האקדמית, בסך הכל כ- 240 שעות התמחות (ללא חופשת הסמסטר, חגים ותקופת ההשמה). הסטודנטים יקבלו מלגה עבור השתתפותם בתכנית.  

• השתתפות ב-4 מפגשי העשרה, חברתיים ולימודיים, שמטרתם מתן כלים לעבודה וידע אודות צדק סביבתי  ושינוי חברתי בישראל.

 

למסמך קול קורא להצעת תפקידי התמחות לשנה“ל תשע“ו 2015-2016

מתמחי "תכנית פורטר בסביבה" קול קורא לארגונים לשנת 2015-16