9/08/2015
 
פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים רואה בחומרה את מסמך המחליטים שפרסם האוצר ביום ראשון בלילה ויובא לאישור הממשלה יממה לאחר מכן - בימים שלישי ורביעי. זוהי חזרה אל הימים החשוכים, בהם האוצר ביקש לשנות אין ספור עניינים תוך שימוש בכלי האנטי-דמוקרטי שהוא "חוק ההסדרים".
 
בניגוד למגמה של השנים האחרונות, בה צומצם מסמך המחליטים והתאפשר לשרים, לחברי הכנסת ולציבור עיון מקדים במסמך, שוב לפנינו מסמך מחליטים ומסמך רפורמות ארוך ועמוס, הכולל ביטול של חוקים, שהיו אמורים להיכנס לתוקף לפני שנים, או דחייתם בשנים רבות נוספות, רפורמות מקיפות, אשר על מנת לבחון את הצורך בהן נדרשים דיונים מעמיקים ושמיעה של נציגי ציבור - מהלכים שלא ניתן לעשות במסגרת ההעברה המהירה של חוק ההסדרים. בנוסף לאלו, מכיל המסמך נסיונות חוזרים של משרד האוצר להדק בצורה בלתי סבירה את אחיזתו ושליטתו בכל משרדי הממשלה ובכל רשויות המדינה, תוך התערבות בוטה בהתנהלות הפנימית ובשיקולים המקצועיים של המשרדים והרשויות השונים.
 
פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים קורא לחברות ולחברי הממשלה לדחות את אישור מסמך המחליטים ומסמך הרפורמות, על מנת לאפשר פרק זמן ראוי עבור חברות וחברי הממשלה ללמידה רצינית ומקצועית של הסעיפים. כמו כן, אנו קוראים שלא לאשר מסמך מחליטים הכולל בתוכו סעיפים ופרקים שאינם קשורים לתקציב או רפורמות מורכבות ורגישות שדורשות דיון והליך חקיקה מסודר, וכן לדחות סעיפים ופרקים הכוללים ביטול או דחיית החלה של יישום חקיקה.
 
פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים קורא ליו"ר הכנסת ולחברי הכנסת להתנגד לאישור מסמך המחליטים ומסמך הרפורמות, להגן על מעמד הכנסת ועצמאות הרשות המחוקקת, ולאפשר לשרים, לחברי הכנסת ולציבור הרחב לעיין וללמוד את פרטי המסמכים.
 
 
פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים כולל את הארגונים הבאים: האגודה לזכויות האזרח, האגודה לזכויות החולה, אתך – משפטניות למען צדק חברתי, הגדה השמאלית – מועדון תרבות, ועד המאבק בהפרטת מעונות חוסים, המכללה החברתית- כלכלית, כן לזקן, עמותת סנגור קהילתי, פורום דיור ציבורי, קהילת סינקופה, הטלוויזיה החברתית, הקשת הדמוקרטית המזרחית, קואליציית ארגוני החולים למען הזכות לבריאות, שדולת הנשים בישראל, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם, השומר הצעיר, שתי"ל, תנו לעבוד בכבוד, התנועה לאיכות השלטון.