12/08/2015
 
על רקע פשעי השנאה והאלימות הקיצוניים
פורום הארגונים למען חינוך לחיים משותפים קוראים לשר בנט לפעול לאלתר
ולהקצות תקציבים כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה ליישום תכנית מערכתית לחינוך נגד גזענות ולקידום חיים משותפים
 
 
בצִלָם של אירועי החודש האחרון: דקירתה למוות של נערה צעירה ודקירתם של חמישה אנשים נוספים במצעד הגאווה בירושלים, ושרפת ביתה של משפחה ערבייה בכפר דומא – מעשה שבוצע ככל הנראה בידי מפגעים יהודים והביא למותו של תינוק ואביו ולפציעתם האנושה של אמו, פנה פורום הארגונים למען חינוך לחיים משותפים לשר החינוך בנט בקריאה להקצות תקציבים וליישם תוכניות כבר מתחילת שנת הלימודים הקרובה. 
ברור לכל כי אין פתרונות קסם מערכת החינוך זקוקה לתהליכים חינוכיים ארוכי טווח ובעלי כובד משקל לאורכה ולרוחבה של המערכת, על מנת למגר את נגע שנאת האחר שהכשיר את הקרקע למקרי האלימות הקיצוניים האחרונים. הפורום הציע בפנייתו לשר מספר צעדים מידיים שש לנקוט בהם:  
 
א. על שר החינוך ומשרדו מוטלת החובה להעביר נחוש וברור כי המשרד מחויב לקידום החינוך לחיים משותפים ונגד גזענות, וכי הנושא עומד בראש בסדר העדיפויות של המערכת בכללותה. 
 
ב. התכנית המערכתית שגיבש משרד החינוך תחת הכותרת: "מסובלנות להתמודדות עם גזענות וחיים משותפים" תתוקצב ותיושם באופן מערכתי ורב-שנתי, תוך מתן מענה דיפרנציאלי לכל הזרמים במערכת החינוך. חשוב כי יוקצו, כבר בשנת התקציב הקרובה, משאבים מוגדלים למטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, וכן לאגפים ולגורמים נוספים במערכת שניתן להגיע באמצעותם לבתי ספר מגוונים. תקציבים אלה יופנו לימי הדרכה, להשתלמויות ולתכניות ההפגשה. כבר בשנת הלימודים הקרובה.
 
ג. חומרי לימוד שפותחו על ידי הארגונים החינוכיים החתומים מטה והם מוכרים ומאושרים על ידי המשרד, יופצו ויונגשו בצורה המיטבית בכל מגזרי החינוך באופן שיסייע להכנסתם לכל בית ספר, לכל שכבה ולכל כיתה, וייתן בידי ציבור המורות והמורים וכן המנהלות והמנהלים כלים מתאימים לעיסוק בסוגיות מורכבות ושנויות במחלוקת אלה. כך תגבר במידה ניכרת תחושת המסוגלות של המחנכות והמחנכים לתת מענה אפקטיבי לביטויי הקיצוניות ולהדגיש את החשיבות והערך של הרב-גוניות בחברה". 
 
עוד ביקש הפורום להיפגש עם השר ועם אנשי המקצוע במשרדו כדי להציג בפניהם נתונים שבידם והצעות אופרטיביות ליישום תוכניות חינוך למיגור הגזענות והשנאה. 
 
פורום הארגונים למען חינוך לחיים משותפים בירך את השר בנט על התבטאויותיו בתקשורת בעקבות האירועים האלה, ועל לקיחת האחריות כשר חינוך לפעול על מנת למגר את הגזענות והשנאה במסגרת מערכת החינוך. 
 
 
הפנייה לשר החינוך נעשתה ע"י שורה של ארגונים העוסקים כולם בתחום החינוך ופועלים בשיתוף עם משרד החינוך (ובפרט עם המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית) בעשייה מאומצת לקדם את המאבק בגזענות, על פניה השונים, ולהכין את הקרקע לחיים משותפים של אוכלוסיות שונות אלה עם אלה. עיקר הפעילות מתמקד בפיתוח מקצועי של מורים, בהפעלת תכניות חינוכיות בבתי ספר וכן בפיתוח תכניות מודפסות ודיגיטאליות שנועדו לקדם ערכים של כבוד האדם, פלורליזם, סובלנות ודמוקרטיה, לשימוש המורים והמורות מזרמי החינוך השונים. 
 
הארגונים החתומים על הפנייה מטעם פורום הארגונים למען חינוך לחיים משותפים: האגודה לזכויות האזרח; אגי'ק – מכון הנגב; עמותת אפשר אחרת; עמותת הגר לחינוך יהודי-ערבי לשוויון; המטה למאבק בגזענות בישראל; מכון שלום הרטמן; המרכז היהודי ערבי גבעת חביבה; המרכז הרפורמי לדת ומדינה ; מטח; סיכוי - עמותה לשיוויון אזרחי; יוזמות קרן אברהם; קרן עמרי; שתיל; פורום תג מאיר
 
לפרטים נוספים: עומר כהן, רכז הפורום: omerc@shatil.nif.org.il