28/10/2015

מַשוות ערך

כנס בנושא הרפורמה בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד ודרכים לקידומה

יום חמישי, 19 בנובמבר 2015

09:00-16:00, בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב

להרשמה ולפרטים נוספים לחץ / לחצי כאן

 

 

כנס "מַשוות ערך"