24/09/2015
בית מדרש אלול וארגון 'קומו' מזמינים אתכם להצטרף למרחב של חברותא, חידוד עמדות והבאה לידי מעשה:
 
מדינת לאום ריבונית: ללמוד, לדרוש ולהשפיע! בין שגשוג הזהות הלאומית לבין האוטונומיה של הפרט
 
התכנית מיועדת לבעלי יכולת כתיבה וביטוי מוכחת, השואפים להעמיק ולגבש את התשתית הרעיונית בסוגיות הנידונות, להעמיק את ההבנה להשלכות המעשיות עבור קובעי ומיישמי המדיניות הציבורית וכן מעוניינים לשכלל ולקבל כלים יישומיים להבעה ופירסום של עמדותיהם.
 
בית מדרש מתקיים פעמים רבות כגוף תרבותי בין ד' אמותיו, מתכנס פנימה וגוזר על עצמו ניתוק ממציאות החיים הפוליטית.בית המדרש שלנו מבקש להפיל את המחיצות הללו, לנוע בין העולם הפוליטי והמדיני לבין עולמו של בית המדרש, ולייצר תוצרים מעשיים ללימוד הרלוונטיים לכנסת, למובילי מדיניות ציבורית ולעולם התקשורת.
 
בית המדרש יעסוק בלימוד בנושאי מדינת לאום ריבונית תוך מיקוד היחס בין שאלת שימור ושגשוג הזהות הלאומית לבין שאלת מהות ומידת האוטונומיה של הפרט. במהלך המפגשים יילמדו סוגיות מדיניות המעסיקות את החברה הישראלית ואת העם היהודי, הן בפן הרעיוני-פילוסופי-אידאולוגי והן בפן המעשי – השלכות, מחירים ורווחים. הלימוד יכלול מגוון מקורות מארון הספרים היהודי, הישראלי והכללי, ממקורות מסורתיים מחכמת הדורות ועד לטקסטים עכשווים ואקטואליים.