20/10/2015

ח"כ מיכל בירן ופרויקט "שוות ערך" מזמינות לכנס "הפרד ומשול - למה אסור לדבר על שכר במקום העבודה?", שנערך בעקבות הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה - חוק איסור חוזי הפרד ומשול.