24/11/2015
קרן של"י יוצאת מחדש לדרך!
 
קול קורא לבקשות סיוע במימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה
 
קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה) הפועלת במסגרת הקרן החדשה לישראל, מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בנושא איכות הסביבה וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבל סיוע.
 
מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, בנושאים ותחומים הקשורים לקיימות ולאיכות הסביבה. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילים והפעילות ברחבי הארץ.
 
הבקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכם.
 
הקריטריונים להגשת בקשות:
 עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן ולא לארגונים גדולים וממוסדים
 הקרן אינה תומכת במחקרים, תשתיות או פרסומים
 על הבקשה להתייחס לאיכות הסביבה כמטרה ולא כאמצעי
 
פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪
 
הליך הגשת הבקשות מתבצע באמצעות האתר של קרן של"י
 
לשאלות לגבי ההליך נא לפנות לנוגה לוי באימייל nogal@nif.org.il ו/או בטלפון 073-244-5081
 
המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-9 בדצמבר 2015.
קרן של"י יוצאת לדרך! קול קורא לבקשות סיוע במימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה