29/12/2015
שתיל גאה לסייע לארגונים חדו"שתורה ועבודה ואחריםשהופיעו בתחקיר של מיקי חיימוביץ בתכנית "המערכת" על מונופול הכשרות, ועובד לקידום הנושא בסדר היום של הציבוריות הישראלית. 
 
כמו במונופולים אחרים, גם במערך הכשרות, יש להגדיר תנאים ברורים למתן התעודה ולפתוח את השוק לארגונים שונים שביכולתם לספק את השירות הזה. על המדינה לפקח ולשמש כרגולטור לגופים שונים שייתנו כשרויות.
 
כבר היום פועלים גופים יעילים ובעלי סטנדרטים גבוהים כמו "השגחה פרטית", שמספקים שירות טוב, זמין וזול ויכולים לתרום בסופו של דבר גם להוזלת המוצרים אבל בעיקר לתדמית הנקייה שכבר מזמן לא חלק מהתחום הזה ולעבודה שהיא רק מקצועית ואינה מערבת עסקנות פוליטית.
 
לצפייה בתכנית המלאה של "המערכת" על מונופול הכשרות:

על מונופול הכשרות בתכנית "המערכת"