27/01/2016
קמפוס שתיל מוביל הכשרה בת שני מפגשים לרכישת כלים לכתיבת מאמרי דעה לנשים, כחלק מהרצון לבנות את יכולותיהן לקדם סוגיות חברתיות. 
 
מטרת ההשתלמות היא להכשיר נשים המקדמות שינוי חברתי בשימוש בכלי של מאמרי דעה בכלי התקשורת. 
ההשתלמות תקנה ידע וכלים כיצד לכתוב מאמרי דעה והבאתם לפרסום - מתחילת תהליך הכתיבה ועד לשלב הסופי של פרסום המאמר עצמו.
 
למי מיועדת ההכשרה: לנשים, המעוניינות להשתמש בכלי של כתיבת מאמרי דעה לקידום אג'נדות חברתיות.
 
 
 
נשים מובילות סדר יום