24/02/2016
הפוליטיקה של העבודה
 
כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת
מפגש בין האקדמיה לארגונים החברתיים
 
ימים רביעי וחמישי כ"ט – ל אדר א' | 10-9 במרץ, 2016
אודיטוריום ע"ש נחמיה לב-ציון, בניין האקדמיה 9202 | המכללה האקדמית ספיר
 
 
הפוליטיקה של העבודה