6/03/2016
אנו, עשרים ואחת ארגונים ממגוון המגזרים ושדרות החברה הישראלית, קוראים היום לשר החינוך: השר נפתלי בנט, השב את האיזון להוראת האזרחות! 
 
בחמש השנים האחרונות עוברת הוראת האזרחות שינוי מהותי, וזאת ללא דיון בועדות המקצועיות המתאימות ותוך הדרת קבוצות שלמות. מקצוע האזרחות הוא המקצוע היחיד המשמש כבסיס משותף המחבר בין המגזרים השונים בחברה הישראלית, ומועבר בזרם הממלכתי, הדתי, החרדי והערבי במשותף. פגיעה במקצוע עלולה לפגוע אנושות ביחסים בין המגזרים השונים בחברה הישראלית ולפורר את התשתית המשותפת של כולנו. 
 
אנו קוראים לשר החינוך לפעול בצורה ממלכתית ומקצועית: לוודא קיום מנהל תקין ולעכב פרסומים מעוררי מחלוקת, עד אישורם על ידי ועדת מקצוע מאוזנת באזרחות, ולחזק את החינוך לאזרחות משותפת. 
 
אנחנו ממשיכים ומקבלים פניות של ארגונים להצטרף לקואליציה הרחבה למען לימודי האזרחות בישראל. כדי לשמור על הדמוקרטיה של כולנו - חייבים שותפות רחבה, אמיתית, עמוקה, של ישראלים מכל מגזר ומכל מקום בישראל. השמיעו את הקול הזה עכשיו איתנו - שתפו! 
 
הארגונים שהצטרפו עד כה לקואליציה: הפורום האקדמי לאזרחות, אנו, מועצת מורים לאזרחות, פורום ועדי ההורים הישוביים, מועצת התלמידים והנוער הארצית, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, התנועה הרפורמית, שתיל מיסודה של הקרן החדשה לישראל, האגודה לזכויות האזרח, מרחבים, המכון לחינוך דמוקרטי ישראל, מרכז חינוכי קהילתי בגליל, פרדס, גבעת חביבה, מדרשת אדם, תנועת אופקים אפאק, יוזמות קרן אברהם, חינוך ממלכתי, עוז ושלום, נתיבות שלום.
 
קריאה דחופה לאיזון הוראת האזרחות
 
קריאה דחופה לאיזון הוראת האזרחות