1/04/2016

 

תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי

 

קול קורא לארגונים

 

נפתחה ההרשמה לארגונים לתכנית עמיתי אברט לשנת

הלימודים האקדמית תשע”ז, 2016-2017

 

ההרשמה לסטודנטים תפתח בחודש יולי 2016

 

תכנית עמיתי אברט שמה לה למטרה להכשיר דור של מנהיגים ומנהיגות צעירים/ות אשר יפעלו למען חברה צודקת יותר. התכנית מעניקה לסטודנטים הזדמנות לרכוש ניסיון בפעילות חברתית בארגוני החברה האזרחית המקדמים צדק חברתי וזכויות אדם. 

 

התכנית מציעה לעמיתים ולעמיתות מסלול המשלב בין התמחות בארגונים לשינוי חברתי, השתתפות במפגשי הכשרה ובחלק מהאזורים השתתפות בקורס אקדמי שנתי בהיקף של 4 נק”ז. לעמיתים תשולם מלגה בסך 9000 ₪.

 

מטרות התכנית:

* לעודד מעורבות עכשווית ועתידית של סטודנטים בארגונים לשינוי חברתי, באמצעות היכרות ישירה בין הסטודנטים לבין הארגונים.

* לספק לקהילת הארגונים לשינוי חברתי את הכוח, הרצון הטוב, המסירות והאנרגיה של סטודנטים המבקשים לעבוד בארגונים אלו, וכך לתרום לארגונים ולקהילה זו.

* להעמיק את הידע בנושאי צדק חברתי וזכויות אדם במסגרת קורס אקדמי בן 4 נק”ז. 

 

במסגרת התכנית משולבים הסטודנטים העמיתים בארגונים בפרויקטים מרכזיים, מפתחים כישורים מקצועיים ורוכשים ידע בנושאים של שינוי חברתי. התכנית מציעה אפשרויות רבות של פעילות: מחקר, דוברות, כתיבת דפי עמדה, ריכוז פרויקטים ועבודת שטח, תפקידי הדרכה והנחיה ומגוון תפקידים נוסף. התכנית מאפשרת לסטודנטים להצטרף לפעילות בחזית המאבק על הנושאים החברתיים המרכזיים שאיתם מתמודדת החברה הישראלית.

 

 

התכנית בנויה ממספר מרכיבים:

* התמחות בארגון לשינוי חברתי בהיקף של 8 שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים האקדמית 18.6.2017-13.11.2016, (ללא חופשת הסמסטר וחגים, 200 שעות סה”כ).

* השתתפות בארבעה מפגשי הכשרה במהלך שנת ההתמחות (שני מפגשים אזוריים ושניים ארציים, כ-20 שעות סה”כ).

* בבאר שבע ובירושלים - קורס אקדמי שנתי של 4 נק”ז (הערה: שעות הקורס אינן כלולות במניין שעות ההתמחות).

 

* הערה: יתכן שבשנת תשע”ז יתווסף לתכנית מרכיב של קורס אקדמי גם בצפון ובמרכז.

 

 

במסגרת השותפות מקבלים הארגונים משאב חשוב, ונדרשים בתמורה לתרום מהידע שלהם לטובת העמיתים והתכנית, על ידי ליווי, תמיכה והכשרת העמיתים, וכן השתתפות באירועים במסגרת התכנית.

 

הגשת מועמדות:

 

לתכנית מוזמנים להגיש מועמדות ארגונים המקדמים צדק חברתי וזכויות אדם ומבקשים לקלוט עמית/ה לשנה”ל תשע”ז.

 

עדיפות לארגונים העוסקים בנושאים הבאים:

* חברה משותפת ומאבק בגזענות (לדוג’: ביסוס מרחב ציבורי בטוח ליהודים וערבים, קידום חינוך לחברה משותפת).

* החברה הערבית בישראל (לדוג’: מיצוי זכויות, קידום נשים וצעירים/ות).

* זכויות אדם וקידום דמוקרטיה בישראל (לדוג’: שמירה על חופש הביטוי והמחאה, חיזוק מוסדות ותהליכים דמוקרטיים).

* צדק חברתי וכלכלי (לדוג’: דיור ציבורי, צדק חלוקתי-גבולות שיפוט וארנונה, מאבק בעוני).

חופש דת (לדוג’: קידום אלטרנטיבות לאורח חיים יהודי מגוון, קידום קולות מתונים ביהדות).

 

ארגונים המעוניינים להגיש מועמדות מוזמנים למלא את הטופס הנמצא בלינק זה ולשלוח יחד עם טופס הביטוח ליעל פורת, רכזת תכנית אברט: yaelp@shatil.nif.org.il עד ל-21.4.2016.

בקשה של ארגון ללא טופס הביטוח לא תתקבל. שימו לב - את הביטוח יש לשלוח רק על גבי טופס “אישור קיום בטוחים” ואין לערוך שום שינויים על גבי הטופס. במידה וישנן הערות/הארות יש לשלוח אותן במייל מסודר לרכזת התכנית.

 

 

 

 

             
            

 

 

 

ליווי ותמיכה:

העמיתים מקבלים ליווי צמוד ותמיכה רציפה מרכז/ת התכנית, ונדרשים להעביר דיווחים חודשיים אליו/ה ולאנשי הקשר בארגונים. הארגונים מתבקשים גם הם להעביר דיווחים לרכז/ת התכנית, וכן ללוות את העמיתים, לתמוך בהם בתפקידם, לסייע להם להכיר את הארגון ואת התפקיד, ולבנות עבורם תהליך חניכה מסודר שיאפשר להם להכיר את עולם התוכן של הארגון והתפקיד. על מלווה העמית להיות פנוי/ה וקשוב/ה לצרכיו/ה המקצועיים בארגון ולקיים פגישות עבודה סדירות אחת לשבועיים. רכז/ת התכנית זמין/ה וקשוב/ה לצרכי הארגונים ויסייע/תסייע במידת הצורך בפתרון בעיות.

 

 

התפקידים המוצעים:

בבחירת הארגונים לתכנית אנחנו נותנים דגש רב על הגדרת התפקיד. מטרת התכנית היא להעניק לעמיתים חוויה משמעותית של למידה ועשייה בעולם השינוי החברתי ותרומה משמעותית לארגון במסגרת ההתמחות. ועדת ההיגוי בוחרת בארגונים על סמך התפקידים שהציעו - ולא רק על סמך היכרות עם הארגון. ארגון שישנה את התפקיד )או יציע לעמית תפקיד אחר (לאחר שאושר על ידי ועדת ההיגוי, ללא אישור מראש מול רכזת התכנית, עלולה להישלל ממנו הזכות לקבל עמית. כל שינוי תפקיד במהלך השנה צריך להיות מתואם מראש מול רכזת התכנית.

 

 

דגשים להצעות התפקידים:

* על התפקיד להיות מוגדר וברור, בעל יעדים מוגדרים וברי השגה. 

* היקף התפקיד צריך להתאים ל-8 שעות שבועיות.

* תחילת ההתמחות בנובמבר (13.11.2016) וסיומה ביוני (18.6.17) - ללא חופשת הסמסטר והחגים. יש לשאוף לתפקיד שניתן לבצעו לאורך כל השנה האקדמית - כלומר, זהו אינו אירוע חד פעמי, או פעילות “עונתית”.

* על התפקיד להיות בעל מהות ותוכן אשר קשורים לליבת הפעילות של הארגון. תפקידים אדמיניסטרטיביים או תפקידי גיוס משאבים לא יתקבלו.

* יש לשים דגש על תפקידים בעלי מרכיב משמעותי של שינוי חברתי.

* מומלץ לבנות תפקיד הכולל אחריות על פרויקט מוגדר כמו איסוף נתונים, יום עיון או סדנאות וכו’, או אחריות על תחום מוגדר כגון תקשורת, הדרכה וכו’.

* מומלץ כי לפחות חלק מהתפקיד יכלול תחום אחריות עצמאי לעמית - בו יוכל להתקדם ללא תלות בעובדים אחרים בארגון.

* כל ארגון רשאי להציע עד 2 תפקידים.

 

מחויבות הארגון:

* ליווי, חניכה והדרכה של העמית במטרה ליצור עבורו מסגרת תומכת וחוויה משמעותית.

* השתתפות במפגש אוריינטציה לכלל הארגונים הלוקחים חלק בתכנית לפני תחילת ההתמחות.

* השתתפות בשתי פגישות - בתחילת ההתמחות ובסיומה, עם רכזת התכנית והעמית.

* העמדת איש קשר קבוע ומחויב שאחראי על ליווי העמית מרגע כניסתו לתפקיד, וכן יעמוד בקשר רציף מול רכזת התכנית.

* העברת משוב על התכנית בסוף השנה.

* על הארגון להבטיח לעמית מקום לבצע בו את ההתמחות ונגישות למחשב/ טלפון או כל ציוד אחר הנדרש לצורך ההתמחות.

* הארגון אחראי להחזר נסיעות ריאליות לעמית הנדרשות במסגרת התפקיד בארגון, כולל הגעה למשרדי הארגון לצורך ההתמחות.

* על כל ארגון המציג מועמדות לתכנית לשלוח טופס אישור עריכת ביטוחים, המצורף בזאת, אשר מבטח את העמית בעת שהותו במשרדי הארגון. ארגון שלא ישלח אישור זה לא יוכל לקחת חלק בתכנית.

 

 

תהליך השיבוץ ולוחות זמנים (הסבר מפורט ישלח לארגונים שיכנסו למאגר התפקידים):

21.4.2016מועד אחרון להגשת בקשות הארגונים לתפקידים.

יוני 2016בחירת תפקידים על ידי ועדת ההיגוי, שליחת הודעות קבלה/דחייה לארגונים.

יוני-יולי 2016קול קורא לסטודנטים הכולל את מאגר התפקידים (ישלח על ידי שתיל).

ספטמבר 2016מיון הסטודנטים - בצפון ובמרכז המיון יעשה על ידי הארגונים. על הארגונים להעביר שם מועמד/ת נבחר/ת לשתיל עד ה-2.10.2016.

 

*שימו לב - במידה ויתווסף לתכנית מרכיב של קורס אקדמי גם במרכז ובצפון, בחירת הסטודנטים תעשה על ידי המוסד האקדמי ושתיל. לאחר מכן יתקיים יריד ארגונים שבו תקבלו את ההזדמנות להציג בפני הסטודנטים את הארגון והתפקיד. ההשתתפות ביריד אינה מבטיחה קבלת עמית/ה והתפקידים נבחרים על פי העדפות הסטודנטים.

 

13.11.16תחילת ההשמה בארגונים - העמית יוכל להתחיל לפעול בארגון מיד (ורק) לאחר שתתקיים פגישה בינו ובין איש הקשר בארגון ורכזת התכנית.

 

 

 

* מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל פורת, רכזת תכנית עמיתי אברט

טל’ yaelp@shatil.nif.org.il ,0732445142

 

קול קורא לארגונים - תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי 2016-2017