לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

מס' שעות

2

מס' מפגשים

1

שעות לימודים

18:45-21:00

מקום ההשתלמות

ירושלים

תאריכי ההשתלמות

22.5.16

מחיר ההשתלמות

הסדנה אינה כרוכה בתשלום אך דורשת הרשמה מראש

פרטים ליצירת קשר

אימייל

orym@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אורי מדיסקר