17/04/2016
מתכננות הפגנה? רוצות לדעת מה הזכויות שלכן לאורך כל הדרך?
 
סדנה זו היא סדנת חובה לכל מי שמתכנן/נת הפגנות ולכל מי שלוקח/ת בהן חלק. 
 
סדנה בנושא חופש המחאה וזכויות בזמן הפגנה ומעצר