העשייה שלנו

ברוכות וברוכים הבאים אל עמוד העשייה שלנו!

שתיל מרכז ומארגן קואליציות ופורמים של ארגונים וקהילות בזירות של דמוקרטיה וזכויות אדם, חופש דת, צדק חברתי, חברה משותפת וחברה פלסטינית.

מטרת הפעילות שלנו לסייע לכוחות ולשחקנים בחברה האזרחית לפעול ביחד  לבנות שותפויות, עבודת שטח ועבודה קהילתית, על מנת להשפיע על מדיניות ולקדם שינוי חברתי. 

מוזמנים להיכנס לפרויקטים שאנחנו שותפים בהם. 

מיכל הרצוג
"אנחנו כאן בישראל מחוייבים לכך ביתר שאת, לא רק כי זו המורשת הערכית והמוסרית שלנו, ולא רק כי זה הדבר הנכון לעשות, אלא כי זו הדרך היחידה שבה נוכל…
gilad
במהלך ארבעת העשורים האחרונים שתיל סייע וליווה מאות יוזמות, ארגונים ואלפי אנשים. הקטלוג שלפניכם מאגד את הסיפורים של מקצתם: ארבעים מחוללי ומחוללות…
כנס
מודל ייחודי להתערבות וקידום הגיוון במקומות עבודה. הצוות הייעוצי של הפרויקט נעזר במודל במסגרת תהליך ארגוני עם חברת הייטק גדולה בירושלים.
הפרדה מגדרית
פורום המאבק בהדרת נשים הוא קואליציה של כ-15 ארגונים פמיניסטיים, אקטיביסטיות עצמאיות וארגונים פלורליסטיים, אשר התאגדו יחד בכדי להעלות למודעות את תופעת…
שותפים לשינוי
המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את חוברת
ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען…
לחיות ביחד
זו שעת הכושר של החברה האזרחית. זו השעה לפעולה של ארגוני החברה האזרחית להרגעת הרוחות ולא לאלימות!
دقت ساعة العمل للمنظمات المجتمع المدني، حيث…
doh
השימוש ברשתות ובפלטפורמות דיגיטליות ייעודיות על ידי פעילי התנועות החברתיות בעולם הוא הנושא של הדוח החדש של ד"ר עומר קינן על אקטיביזם דיגיטלי
בריאות בגליל
הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל מאגד נשות ואנשי בריאות, יהודים וערבים, הפועלים בגליל לטובת שיפור הבריאות של תושבי/ות הגליל והנגישות לשירותי בריאות…
כפרים לא מוכרים
מטרת הפרויקט היא לקדם הכרה בכפרים הערבים הלא מוכרים בנגב על ידי שילוב של אסטרטגיות השונות של שתיל, ארגון ובניית הכח הקהילתי והארגוני, בניית…
פאזל ירושלמי
פרויקט פאזל ירושלמי הוא פרויקט שמטרתו לתמוך ולסייע לרב תרבותיות ולגיוון להפוך לנקודת חוזק בארגונים.
פורום המאבק בהדרת נשים
פורום המאבק בהדרת נשים בחברה הישראלית, הינו פורום משותף למנהלות ארגוני חופש דת וארגוני נשים וכן לאקטיבסטיות, ומטרתו ליצר אסטרטגיה ארוכת טווח שתמגר…
הציבור החרדי ממלכתי
פרויקט קידום הציבור החרדי ממלכתי מבקש לחזק התארגנות קהילתית של ארגונים ויוזמות במרחב החרדי במטרה לחזק אותם.
פיטוסי - דמוקרטיה וחופש מחאה
פורום חופש המחאה הוא קואליציית ארגוני שטח והגנה משפטית שפועלים ביחד ולחוד על מנת להגן על ולאפשר את חופש הביטוי והמחאה בישראל. הארגונים החברים בפורום…