תסקיר חברתי השפעת מדיניות אקלימית

מדיניות אקלימית

כלל תהליכי החקיקה והתקנות בישראל (בנושאי אנרגיה וסביבה) יהוו מנוף לעליית רווחתם של האוכלוסיות המוחלשות, למצער לא יפגעו בהם בשום שלב.

 

המהלך של התמודדות עם משבר האקלים שנועד להיטיב עם אוכלוסיית כדור הארץ לא יכול לבוא על חשבון האוכלוסיות המוחלשות ביותר. להיפך, זו הזדמנות לשידוד מערכות על מנת שבסופו של תהליך כל אוכלוסיית הכדור ובפרט אזרחי המדינה יחיו בעולם טוב יותר מבחינה בריאותית, סביבתית וכלכלית.

 

מטבע הדברים האוכלוסיות המוחלשות הן הראשונות להיפגע ממשבר האקלים. אוכלוסיות אמידות ישקיעו משאבים להתמודדות הן בצורה ישירה (תשלומים על מיסי פחמן/ בניה ירוקה) והן בפתרונות (רפואה מורחבת ויקרה). פתרונות אלו יהיו עבור אלו שהפרוטה בכיסם או שיש להם הון פוליטי.
אוכלוסיות מוחלשות אינן יכולות להתמודד עם המשבר לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה פוליטית כיון שהם בתת ייצוג בקרב מקבלי ההחלטות, שברוב מוחלט של המקרים אינם נמנים עם אוכלוסיות אלו.

 

בנוסף, אוכלוסיות מוחלשות מתגוררות באזורים נוחים פחות ובמבנים פחות מותאמים לשינויי אקלים בהם עלות המגורים זולה יותר. אזורים אלו יהיו הראשונים להיפגע משינויי אקלים, או מפגעים סביבתיים ותעשייתיים. בישראל האזורים היותר חמים הם האזורים בהם אחוז האוכלוסייה המוחלשת הוא הגבוה ביותר.

 

על כן בכל חוק ובכל גוף ממשלתי היוצר מדיניות תהיה חובה לתסקיר מוקדם הבוחן את השפעות המדיניות המתהווה על האוכלוסיות המוחלשות. בפרט כל חקיקה ראשית תהיה מחויבת להוסיף תסקיר הבוחן את ההשפעות והחלופות המצויות.

 

שותפות בגיבוש יוזמות הגנה על אוכלוסיות פגיעות: דבי גילד חיו – האגודה לזכויות האזרח, אסיה איסטושינה – מדד הביטחון לנשים

 

מובילת היוזמה:

בקי כהן קשת – רבנים לזכויות אדם, 055-8891058, Keshetbecky@gmail.com


Impact assessment of climate crisis policy on disadvantaged populations

 

Enactment of a law mandating that the effects of the climate crisis on disadvantaged populations be studied in connection with any legislative effort or governmental policy promoted by the government.

 

Additional partners involved in drafting these three initiatives: Debbie Gild-Hayo – the Association for Civil Rights in Israel; Asia Istoshina – the Women’s Security Index.

Initiative Leader

Becky Cohen Keshet – Rabbis for Human Rights, 055-8891058, Keshetbecky@gmail.com

לכל היוזמות