ארגון קהילתי

מארגנים לשינוי חברתי

החברה האזרחית מגוונת ובנויה ממכלול שחקנים לשינוי חברתי: ארגונים, התארגנויות, פעילות ופעילים, קהילות, א/נשי מקצוע, מומחים ועוד. אותם שחקנים פועלים בזירות שונות על מנת להשפיע על סדר היום: לקדם תפיסה חברתית-כלכלית, לחזק או לבלום מגמות מדיניות, לקדם נושאים, וכדי להציע אלטרנטיבות לממסד. ארגונים ופעילים אלה פועלים בדרך כלל בנפרד כדי לקדם את מטרותיהם. אולם בעולם מורכב של שינוי חברתי, נדרשים תיאום, יכולות התארגנות, כינוס יחד ולעתים פעולה משותפת של כלל השחקנים על מנת לייצר יכולת השפעה גבוהה יותר.

שתיל מרכז תכניות ושותפויות בזירות פעילות שונות, הוא מארגן ומרכז קואליציות ופורומים קבועים או משתנים של ארגונים וקהילות, מארגן כוחות של החברה האזרחית על מנת להשפיע על מדיניות ופועל כדי לעודד שחקנים לחשיבה משותפת, חלוקת עבודה, בניית שותפויות ביניהם, ניהול מאבקים, פעילות שטח ועבודה קהילתית. שתיל מכנס מפגשים של זירות פעולה שונות בתחום זכויות האדם ודמוקרטיה, מרכז פורומים העוסקים בבריאות, צדק חברתי וכלכלי, שותפות יהודית-ערבית, חופש דת, הדרת נשים, צדק חלוקתי, דיור ותכנון ועוד.

להמשך קריאה

>>

מומחים ומומחיות בתחום מארגנים לשינוי חברתי

בקשה לייעוץ

שתיל פועל למען בנייה וחיזוק החברה האזרחית. שירותי הייעוץ וכלל הסיוע של שתיל ניתנים לגופים אשר חולקים את אותן המטרות.