Projects Page

30.1.2023

30.1.2023

1.12.2022

1.12.2022

מחאת המטריות

מחאת המטריות בתל-אביב. 14.1.23 צילמה: יוליה בנימין

הפגנה לפני בית הנשיא נגד הפגיעה במערכת המשפט

הפגנה נגד הפגיעה במערכת המשפט. צילום: יוסי זמיר