גיוון תעסוקתי

מדידה והערכה

ניהול עם משמעות: קורס למנהלים.ות בדרג ביניים

תאריכים

17/5/22

*תינתן הנחה לכמה משתתפים.ות מאותו הארגון

על התוכנית

דרג ניהול ביניים הינו נדבך מרכזי במבנה הארגון, שמהווה שותף משמעותי בהובלת הארגון, יישום האסטרטגיה הארגונית, ואחריות על ביצוע משימות הארגון בשטח. מתוך הבנה של חשיבות תפקידים אלו בארגון, הקורס מציע למנהלים.ות של צוותים ומחלקות, הכשרה ניהולית ייחודית שמתייחסת להיבטים מנהיגותיים וכוללת כלים ומיומנויות לניהול אפקטיבי בעבודה היום יומית: ביסוס שגרות ניהוליות, הובלת תהליכי חניכה, קיום משובים והערכת עובדים, שימור ידע, חשיבה אסטרטגית, התמקמות כמנהיגות ארגונית והתמודדות עם אתגרי תיווך האסטרטגיה הארגונית, שלעיתים מלווה בקונפליקטים ומורכבויות לצוות העובדים והעובדות בארגון .

כותרת נוספת

* הקבלה להכשרה מותנית בראיון אישי. * מספר המקומות מוגבל. תינתן עדיפות לארגונים המקבלים מענק מהקרן החדשה לישראל, לארגונים המשתתפים בתוכניות שתיל ומקבלים ייעוץ וליווי משתיל.

תאריכים

17/5/22

תאריכים

17/5/22