מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

א.ס.ף

ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל

סיוע | סינגור

א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל (ע"ר), עמותה ישראלית שפעילותה מתקיימת הודות לתרומות מגורמים פרטיים וקרנות פילנתרופיות, ובזכות עשרות מתנדבות מתנדבים שרוצים לראות בישראל מדינה הנותנת יחס ראוי והוגן לנשים, גברים וילדים שהגיעו אלינו כדי לקבל הגנה מהסכנות האורבות להם בארצות מולדתם.

למבקשות ולמבקשי המקלט החיים בישראל יש זכות לחיים בביטחון, בכבוד, בשייכות ובשוויון – על פי עקרונות היסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי.

דרכי פעולה:
1 .העמותה מציעה סיוע פסיכו-סוציאלי לרבות ליווי, תמיכה ומיצוי זכויות לאלפי מבקשי מקלט בשנה.
2 .העמותה פועלת לקידום מדיניות המכבדת זכויות חברתיות לפליטים, בדגש על נושאי רווחה וחינוך, מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות והציבור הישראלי.

כתובת אי-מייל:info@assaf.org.il

עמוד הפייסבוק

אג'יק

ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי הפועל ללא מטרות רווח ובסיסו בנגב.

קהילה

פעילותנו בישראל מתמקדת בתהליכי פיתוח קהילתי בקרב הערבים הבדואים תושבי הנגב, שהם חלק מהחברה הערבית בישראל. אנו פועלים ליצירת שותפות אמת בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית ומקדמים צדק חברתי וכלכלי עבור כלל תושבי המדינה. באזור המזרח התיכון אנו פועלים לקידום שיתופי פעולה חוצי-גבולות המבוססים על שותפות בין אזרחים.
בפעילותנו עם מדינות בעולם המתפתח אנו מקדמים מודלים לפיתוח חברתי-כלכלי צודק בר-קיימא.

כתובת אי-מייל: info@a-n.org.il

עמוד הפייסבוק

אגודת יהודי אתיופיה

הארגון המרכזי והוותיק ביותר של ישראלים ממוצא אתיופי, המבקש להשפיע ולקדם מדיניות שוויונית בחברה הישראלית.

מחקר | סינגור

המטרה של האגודה – שינוי המדיניות והתודעה הישראלית ברמה הארצית, המוניציפאלית והקהילתית, במטרה לסגור את הפערים הקיימים אצל אזרחים ישראלים ממוצא אתיופי בכל תחומי החברה, ולשנות את התפיסות המקובלות בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב בישראל. אגודת יהודי אתיופיה מהווה תשתית רב- ממדית המסתמכת על תחום המידע והמחקר, על מעורבות והכרות עמוקה עם ישראלים ממוצא אתיופי, ועל פעילת אינטנסיבית של סנגור ולובי – מול ועם מקבלי ההחלטות בישראל.

כתובת אי-מייל:contact@iaej.co.il

עמוד הפייסבוק

אדם טבע ודין

שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, ואנו פועלים לשם כך באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים

אקטיביזם | סינגור

אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה, מורכבת מעורכי דין, מדענים, מתכננים ומומחי סביבה הפועלים למען קידום נושאי איכות הסביבה ובריאות הציבור.
העמותה הוקמה בשנת 1990 על ידי אנשי מקצוע מתחום המשפט, המדע והתכנון, במטרה להוות גוף מקצועי, בלתי תלוי, שייצג את האינטרס הציבורי בשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור בישראל.
עמותת אדם טבע ודין הנה עמותה רשומה, ללא מטרות רווח, הנתמכת מתרומות ומדמי חבר בלבד ואינה ממומנת על ידי שום גורם ממשלתי, על מנת לשמור על עצמאותה המלאה.
העמותה פועלת בכלים מקצועיים, משפטיים ומדעיים, לקידום מטרותיה, בין השאר: הגנה על בריאות הציבור, מניעת זיהום אויר ומים, קידום שיטות טיפול מתקדמות בפסולת, שימור החופים והשטחים הפתוחים הציבוריים, מתן סיוע מקצועי וייצוג משפטי ללא תשלום לציבור הרחב הנתקל במפגעים סביבתיים, חיזוק המודעות הציבורית לאיכות הסביבה וקידום חקיקה סביבתית ואכיפתה.
כתובת אי-מייל: members@adamteva.org.il

אחוזת נגב

קהילה מעורבת של אזרחים חילוניים, דתיים, צעירים ובוגרים מכל תפוצות ישראל תושבי אופקים והנגב.

קהילה

חברי הקהילה ומשפחותיהם מתמקדים בעשייה בתחומי הקהילה.

דרכי פעולה:
1 .בניית עסקים חברתיים ושירותים קהילתיים.
2 .עריכת אירועים עירוניים והגברת מודעות לצדק חלוקתי
3 .הווי עירוני
4 .התנדבות בקהילה והתמקדות בסיפור הנראטיב של העיר.

כתובת אי-מייל: polinagraeev1310@gmail.com

עמוד הפייסבוק

אחותי – למען נשים בישראל

קידום שיח ופרקטיקה של פמיניזם הצטלבותי במישור הכלכלי, החברתי, הפוליטי והתרבותי בישראל.

אקטיביזם | סיוע | שינוי וקידום מדיניות

תנועת "אחותי- למען נשים בישראל" פועלת למען ועם נשים מאוכלוסיות מוחלשות. תנועת "אחותי" היא תנועה פמיניסטית-מזרחית יחידה מסוגה בישראל, שמטרתה ליצור תנאים מתאימים בהם נשים מאוכלוסיות מוחלשות, שנתפסות בחברה הישראלית כשקופות, יהיו נראות ומשפיעות. "אחותי" נוסדה על ידי פעילות פמיניסטיות מזרחיות אשר הציבו להן למטרה להעלות על סדר היום הציבורי נושאים של צדק כלכלי וחברתי מתוך תפיסה פמיניסטית הקושרת נושאים של לאומיות, אתניות ופמיניזם. מאז הקמתה הצליחה תנועת "אחותי" להרחיב את השיח והעשייה הפמיניסטיים בישראל בתכנים המתייחסים למגוון ההתנסויות והצרכים של נשים מהפריפריה הגיאוגרפית, הכלכלית, החברתית והתרבותית בארץ.

דרכי פעולה:

 • התעצמות כלכלית של נשים
 • סחר הוגן
 • קידום קולן של נשים מאוכלוסיות מודרות בשיח
 • הציבורי ובזירה הפוליטית
 • מאבק בגזענות ובסקסיזם
 • נגד אלימות כלפי נשים
 • זכויות דיור
 • צדק חלוקתי בתרבות ובחינוך

כתובת אי-מייל: achoti@zahav.net.il

עמוד הפייסבוק

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

קידום זכויות של נפגעות ונפגעים ויצירת סביבה בטוחה מאלימות מינית.

סיוע

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית – ארגון הגג של תשעת מרכזי הסיוע האזוריים:

 • גליל-גולן שבקרית שמונה
  נצרת
  חיפה
  השרון
  תל-אביב
  ירושלים
  תהל – נשים דתיות וחרדיות
  תאיר שברחובות ובשפלה
  מסל"ן שבבאר-שבע

האיגוד פועל ברמה המדינית והמערכתית לקידום זכויות של נפגעות ונפגעים וליצירת סביבה בטוחה מאלימות מינית בחברה הישראלית.

כתובת אי-מייל: content@igud1202.org.il

עמוד הפייסבוק

איגי

תמיכה בבני.ות נוער שמתמודדים ומתמודדות עם זהות מינית ומגדרית שונה

חינוך | קהילה | תמיכה והעצמה

במציאות של החברה הישראלית כיום- הקהילה הגאה הבוגרת מתרכזת ברובה בעיר תל אביב וסביבתה. בטח בסביבה של בני נוער בישראל – אנו רואים פחות ופחות דמויות בוגרות משמעותיות להט"ביות בחייהם. מצב זה מסביר את הבחירה של רב בני הנוער בישראל כיום "להישאר בארון" ולהסתיר את זהותם המינית או/ו המגדרית גם ממשפחותיהם והקרובים להם ביותר. איגי שמה לעצמה כיעד להיות מרחב חברתי משמעותי עבור כל נער ונערה מהקהילה הגאה בישראל, ולייצר עבורם מרחב חברתי משמעותי לגדול ולצמוח בו. בארגון כ-400 מתנדבים ומתנדבות ומעל ל-4,000 חניכים וחניכות הנוכחים בפעילות השוטפת לאורך השנה. איגי שם לעצמו כמטרה לפעול למען העצמה של בני נוער וצעירים להט"בים במטרה לייצר עבורם מקום חברתי משמעותי. הארגון פועל למען חינוך ושינוי חברתי עבור נוער להט"בי והטרו-סקסואלי כאחד ופועל למיגור תופעות אלימות, גזענות וגילויי הומופוביה לשם יצירת חברה צודקת, שוויונית ודמוקרטית.

כתובת אי-מייל:office@igy.org.il

אידאה – מרכז ליברלית לדמוקרטיה

רשת הפועלת מתוך שותפות רעיונית ופוליטית ומקדמת במשותף דמוקרטיה-ליברלית בישראל

חינוך | מחקר

אידאה – 'מרכז לדמוקרטיה-ליברלית' הוקמה בשנת 2017 במטרה לקדם סדר יום דמוקרטי-ליברלי במרחב הציבורי בישראל. אידאה פועלת ליצירת תשתיות ארוכות טווח למחנה פוליטי דמוקרטי-ליברלי בישראל על ידי בניית רשת של מנהיגות ומנהיגים בעלי תפקידים בכירים במערכות הציבוריות.

הרשת של אידאה כוללת למעלה מ-300 שותפים ושותפות שהשתתפו באחת או יותר מקבוצות החשיבה או תוכניות ההכשרה הפועלות בארגון, כולם בעלי תפקידים ציבוריים בכירים במערכות השונות –  בחברה האזרחית, בשלטון המקומי ומשרדי הממשלה, בתקשורת ובעולם התרבות, במגזר הפרטי ובמפלגות.

רשת השותפים מהווה בית פוליטי ומוקד לפיתוח מקצועי עבור שותפיה, במסגרתה פועלים פורומים וקבוצות עבודה שונות. פעילות הרשת מתמקדת ביצירת פלטפורמות מגוונות וכלים ליישום אפקטיבי של הפעילות הפוליטית המשותפת של חברי הרשת.

כתובת אי-מייל: info@idea.org.il​

 

אל"ס- אזרחים למען הסביבה בגליל

ארגון יהודי ערבי שעוסק בנושאים: סביבה, בריאות הציבור, צדק סביבתי וחברתי, מיצוי זכויות

סינגור

עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) פועלת יחד עם התושבים כדי להגן על הסביבה ועל האדם מפני מפגעים סביבתיים.

העמותה הוקמה בשנת 1990 על ידי תושבי הגליל במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור.

העמותה פועלת כיום לקידום מודעות ציבורית לנושאי סביבה ואקלים, קידום חקיקה ומדיניות סביבתית עידוד והכשרת מנהיגוּת סביבתית פעילה בקהילה, תמיכה בוועדי פעולה במאבקים מקומיים, איסוף ופרסום מידע.

אלמינא

תיאטרון רב-תרבותי לילדים ונוער הממוקם ביפו ומגיע לכל רחבי הארץ

תרבות

תיאטרון אלמינא לילדים ונוער הוא חלק מעמותת אלמינא, שהוקמה בשנת 2012 ע"י קבוצת יוצרים יהודים וערבים ובראשם השחקן והבמאי נורמן עיסא וזוגתו, המחזאית והשחקנית גדעונה רז. גדעונה ונורמן מתגוררים ביפו למעלה מ-20 שנה ופועלים בתחום תיאטרון הילדים הרב-תרבותי מזה שנים רבות.

עד היום יצרנו, הפקנו ואירחנו למעלה מ-250 הצגות מידי שנה, בהן 24 הצגות חדשות שמועלות הן בתיאטרון ביפו והן במוסדות חינוך ותרבות ברחבי הארץ.

בדגש על עבודה עם אוכלוסייה ערבית, אנחנו פועלים בבתי ספר, מתנ״סים וספריות לעידוד התרבות, אהבת תיאטרון ובניית חוויה משותפת תוך שימוש בכלים מעולם היצירה.

כתובת אי-מייל: elminajaffa@gmail.com

עמוד הפייסבוק

אלנוהוד

קידום השכלת נשים בדואיות בנגב

השכלה | חינוך

עמותת אלנוהוד מבקשת לקדם את השכלת הנשים הבדואיות בנגב ופועלת בדרכים הבאות:

1 .פעילויות הסברה בקרב הקהילה הבדואית בנושא הקניית השכלה וחשיבותה.
2 .תוכנית מכינה לנערות בדואיות.
3 .מתן תמיכה כלכלית, חברתית ואקדמית לסטודנטיות בדואיות.
4 .תוכנית גישור בין נשים לגברים בדואים
5 .תוכנית העצמה והעשרה לתלמידות חטיבות ביניים בדואיות.

כתובת אי-מייל:alnuhud@gmail.com
עמוד הפייסבוק

אפשר אחרת

קידום חיים משותפים בישראל ויצירת שותפות רב תרבותית בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית בדגש על יחסי יהודים וערבים

חינוך

עמותת "אפשר אחרת" הופכת חזון למציאות ומאפשרת ליהודים וערבים ליצור יחדיו חברה משותפת בישראל. העמותה מאפשרת מפגש ישיר ובלתי אמצעי, מסייעת בהפחתת חששות ודעות קדומות, מייצרת חשיפה לתרבות השנייה, מפתחת סבלנות, אמון והבנה הדדית ויוצרת מחויבות ואמונה בעשייה משותפת, רב תרבותית, למען עתיד החברה הישראלית כולה.
עמותת "אפשר אחרת פועלת בפריסה ארצית רחבה ומשרתת 5000 ערבים ויהודים בכל שנה.
העמותה פועלת לצד תלמידים ובני נוער, מורים ומנהלי בתי ספר, הורים ומנהיגים מקומיים, צוותי עיריה וראשי ערים.

כתובת אי-מייל: info@anewway.org.il

עמוד הפייסבוק

ארץעיר

קידום איכות החיים הקהילתית בערים בכל רחבי הארץ באמצעות שלושה תחומים מרכזיים: קהילה, יזמות ותעסוקה.

קהילה

ארץעיר הוא ארגון הפועל לקידום קהילתיות עירונית בכל רחבי הארץ באמצעות שלושה תחומים מרכזיים: קהילה, יזמות ותעסוקה. אנחנו פועלים מאז 2006 עם התושבים המקומיים, לביסוס ערים חזקות, קהילתיות וחדשניות.
אנחנו מאמינים כי כדי ליצור איכות חיים בעיר נדרשת התחדשות עירונית אנושית. בזכות העבודה בשותפות עם גורמים עירוניים וארציים פעולותינו משפיעות על התנהלות הערים ומחוללות שינוי רב.  כיום ארץעיר הוא גורם משפיע בהפיכת ערי הפריפריה למוקד קהילתיות, התחדשות וחדשנות, למען מדינה טובה ומשגשגת. המטרה היא קידום הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ועידוד וסיוע להתיישבות קבע בפריפריה. קידום ופיתוח תפיסות קיימות והתנהלות חברתית, כלכלית מקיימת וסביבתית.

דרכי פעולה:
1 .עידוד וסיוע ליזמים עסקיים וחברתיים.
2 .סיוע לעסקים קטנים והגברת הזדמנויות התעסוקה לתושבי הפריפריה והפריפריה הגאו חברתית.
3 .פיתוח תפיסות של יהדות מתחדשת פלורליסטית וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות.
4 .עידוד התנדבות ומתן מלגות למתנדבים בעמותה.

כתובת אי-מייל: info@eretzir.org.il

עמוד הפייסבוק

באשר תלכי

ייעוץ, לווי ותמיכה לנשים חרדיות במצבי פרידה וגירושין

סיוע | שינוי וקידום מדיניות

"באשר תלכי" היא יוזמה חדשנית במגזר הדתי/ חרדי, שמטרתה לתת מענה לצרכים הפרטניים והספציפיים של כל אישה חרדית/דתית בתוך הליך הגירושין ולאחריו. זאת מתוך הנסיון הרב והמומחיות שהצטברו במשך שנות פעילות הארגון, ואלפי הנשים שאותן הוא ליווה.
נשים המתגרשות במגזר החרדי כבר לא לבד. יש להן כתובת לתמיכה לסיוע בכל צרכיהן, מידע על זכויותיהן, תמיכה נפשית, ומענים מקצועיים להתפתחות אישית ומשפחתית בכל שלב בו הן נמצאות בתהליך.

בתהליך ארוך שנים ובתחושת שליחות "באשר תלכי" יחד עם שותפים רבים לדרך וחברות העמותה מובילים תנועה ושינוי בתוך הקהילה החרדית ביחס לנשים גרושות ובתמיכה בהן, וכן בהכלה והתמודדות נכונה עם נושא הגרושין. זאת תוך כדי קשר הדוק עם רבנים ואנשי ציבור בתוך המגזר החרדי.

כתובת אי-מייל:info@baasher.co.il

עמוד הפייסבוק

 

 

בוסתן בני אברהם

קידום שינוי תודעתי רחב בישראל וברשות הפלסטינית

חינוך

עמותה א-פוליטית המחברת בין המסורות המשותפות לבני אברהם כבסיס לקבלת השונה וליצירת חברה בריאה ותרבות אזורית משותפת ובת-קיימא, תוך חיבור לאדמה ולטבע.

עמותת בוסתן בני אברהם נולדה מתוך אהבה, מתוך סיפורם האישי של איהאב ואורה בלחה. איהאב, ערבי-מוסלמי מיפו, מנהיג רוחני לשלום, ואורה, מורה לתנועה ומחול יהודיה מהגליל, נפגשו, התאהבו, התחתנו וכאשר בנם הבכור גדל, בחרו להקים את הבוסתן – גן ילדים ומרכז קהילתי לכל העמים והדתות, המושתת על אהבה, קבלה ואנושיות. בשנת 2011 חברו אל אורה ואיהאב, קבוצה של אנשי חזון ועשייה, ויחד ייסדו את עמותת בוסתן בני אברהם. מה שהתחיל מגן ילדים אחד, הפך במרוצת השנים למיזם חינוכי-חברתי וקהילתי, פורץ דרך, תחת השם  Human First Education, הפועל להמסת גבולות והסרת מחסומי הפחד והבורות בין אנשים, חברות וקהילות.

עמותת הבוסתן פועלת במרץ מדי יום, לקירוב לבבות, חינוך לאנושיות ובניית חיים של שותפות ואחווה, הבא ליצור שינוי תודעתי ותפיסתי באזורנו, אזור המזרח התיכון. עמותת הבוסתן פועלת ומקדמת את המודל  HFE בשלושה ערוצים עיקריים ובפריסה רב-גלאית.

כתובת אי-מייל: orchard.of.abraham@gmail.com

עמוד הפייסבוק 

בזכות

קידום זכויות של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות, בכל תחומי החיים

חינוך | סיוע | סינגור

ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, מקדם מאז הקמתו ב-1992 את השוויון והשילוב של אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית בכל תחומי החיים. בזכות הוא הארגון הוותיק והמוביל בתחומו בארץ.
אנו משתמשים במגוון כלים, ובהם סיוע ממוקד ופרטני, ללא עלות, לכ-2,000 פונים בשנה; העברת סדנאות והכשרות לאנשים עם מוגבלות, בני משפחה ואנשי מקצוע; פיתוח מודלים חדשניים, המלווים במחקר; שותפות בקואליציות של ארגונים ובוועדות של מקבלי החלטות; פעילות משפטית נרחבת ומגוונת, שכוללת בין היתר יוזמות חקיקה, הגשת עתירות תקדימיות וניטור מדיניות.
קידמנו למעלה מ-20 חוקים המהווים את ליבת החקיקה בתחום של זכויות של אנשים עם מוגבלויות. ניהלנו יותר מ-100 הליכים משפטיים שהובילו להכרה בזכויות של אנשים עם מוגבלות. בין הישגינו – חקיקתו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוק שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים.
טלפון: 02-6521308
כתובת אי-מייל: mail@bizchut.org.il

בית ספר לשלום – נוה שלום

מוסד חינוכי-רעיוני של וואחת אלסלאם ~ נווה שלום המקדם יחסים שוויוניים וצודקים בין יהודים ופלסטינים בישראל ובפלסטין.

חינוך

בית הספר וואחת אל סלאם – נווה שלום הינו מוסד חינוכי ייחודי, דו לאומי, דו לשוני ורב תרבותי השואף להביא לידי ביטוי את המגוון האנושי הישראלי פלסטיני במיטבו.
אנו מאמינים כי זכותם של כל ילדה וילד לגדול ולהתחנך באווירה של כבוד ותוך שמירה על זהותם האישית והלאומית.
הלמידה יחד והגשמת ערכי השוויון והאחווה בין העמים, מנחים את דרכינו החינוכית, תוך אחריות אישית וקבוצתית. לפיכך יפעל בית הספר ביצירתיות ובהתמדה להוות מודל להוויה משותפת ופורצת דרך.
כתובת אי-מייל:nswasprs@nswas.info

במקום – מתכננים למען זכויות בתכנון

לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם

אקטיביזם | מחקר | סיוע

העמותה פועלת בכלים מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן בשדה התכנון.
’במקום‘ פעילה בכל רחבי הארץ ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח.

כתובת אי-מייל: bimkom@bimkom.org

עמוד הפייסבוק

 

 

בצלם

תיעוד הפרות זכויות האדם על ידי ישראל של פלסטינים בגדה המערבית, כולל במזרח ירושלים, וברצועת עזה.

מוניטורינג | מחקר | תקשורת

בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, פועל למען עתיד בו זכויות אדם, חירות ושוויון יובטחו לכל בני האדם – פלסטינים ויהודים – החיים בין נהר הירדן לים התיכון. עתיד כזה ייתכן רק באמצעות סיום הכיבוש ומשטר האפרטהייד הישראלי – ולמען עתיד כזה אנו פועלים. השם בְּצֶ֥לֶם, אשר ניתן לארגון על ידי יוסי שריד ז"ל, מתייחס לפסוק "וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ" (בראשית א כז) והוא מבטא את הציווי האוניברסלי והיהודי בנוגע לכיבוד זכויותיהם של כל בני האדם.

מאז הקמת בצלם ב-1989 אנחנו מתעדים, חוקרים ומפרסמים מידע, עדויות, תיעוד מצולם, ניירות עמדה ודו"חות על הפרות זכויות האדם שמבצעת ישראל בשטחים. בעת הקמת הארגון, המנדט שקבענו לעבודתנו התמקד במשטר הכיבוש בגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) וברצועת עזה. אלא שבמהלך השנים התבהר כי התפיסה כאילו בין הים לנהר פועלים שני משטרים מקבילים – משטר דמוקרטי וקבוע ממערב לקו הירוק וכיבוש צבאי, זמני בלבד, ממזרח לו – תלושה מהמציאות. שהרי, על כל השטח עליו שולטת ישראל חולש משטר אפרטהייד אחד, השולט בכל האנשים החיים בו ופועל על פי אותו עיקרון מארגן: לבסס ולהנציח את שליטתה של קבוצה אחת של בני אדם – יהודים – על קבוצה אחרת – פלסטינים – תוך שימוש בחוקים, פרקטיקות ואלימות מאורגנת.

אי-מייל: mail@btselem.org

עמוד הפייסבוק

ברל כצנלסון קרן

קרן ברל כצנלסון פועלת לקידום ערכים של ציונות, צדק חברתי, שלום וחברה משותפת בישראל. זאת, באמצעות חינוך, פיתוח מנהיגות ופעולה בזירה הציבורית

חינוך

קרן ברל קצנלסון פועלת ברוח ערכי תנועת העבודה ולאור חזונו של ברל כצנלסון- מראשי תנועת העבודה וממחדשי היישוב העברי בארץ ישראל. המרכז הרעיוני הוא הזרוע החינוכית והציבורית של הקרן. המרכז מפתח ומפעיל תכניות חינוך מגוונות המכשירות סוכני שינוי בזירה המקומית והארצית, ועוסק בהכשרת חוקרים, משרתי ציבור ופעילים. למרכז הרעיוני שיתופי פעולה רבים עם גופים הפועלים לאור חזון דומה.

המרכז הרעיוני של קרן ברל כצנלסון הוא הזרוע החינוכית והציבורית של הקרן. המרכז פועל באמצעות חינוך, פיתוח מנהיגות ופעולה בזירה הציבורית, לקידום ערכים של שוויון וצדק חברתי בישראל. המרכז מפתח ומפעיל תכניות חינוך מגוונות המכשירות סוכני שינוי בזירה המקומית והארצית, ועוסק בהכשרת חוקרים, משרתי ציבור ופעילים.

כתובת אי-מייל: contact@berl.org.il

עמוד הפייסבוק

 

בת קול

בת-קול, ארגון לסביות דתיות, הוקם בידי נשים שאינן מוותרות על זהותן הדתית, וגם לא על זכותן לממש את חייהן כלסביות‬

קהילה

בת-קול היא עמותה שמהווה בית וקהילה תומכת לנשים דתיות על הקשת המגדרית – לסביות, ביסיות, טרנסיות וקוויריות.

בנוסף, הארגון עוסק בחינוך לסובלנות ולקבלת האחר בחברה הדתית ומחוצה לה.

כתובת אי-מייל: info@bat-kol.org

עמוד הפייסבוק

 

גבעת חביבה

קידומן של ערבות הדדית, שוויון אזרחי ושיתוף פעולה בין קבוצות במחלוקת

חינוך

גבעת חביבה היא ארגון אזרחי לשינוי חברתי, מייסודה של קרן חבצלת, הפועל לקידום חברת מופת בישראל, בדגש על יצירת חברה משותפת ליהודים וערבים. עקרונותיה של חברה זו מעוגנים בכבוד הדדי, אמון, פלורליזם ושוויון מהותי בין אזרחים.יות.
אנו פועלים לקידומה של חברה דמוקרטית ומשגשגת לכלל אזרחי.יות ישראל, החותרת לשלום עם שכנותיה ואחוות עמים. פעילותנו מתמקדת בתחומי חינוך, לימוד שפות, תרבות ואמנות. הידע והמומחיות הייחודיים של גבעת חביבה נשענים על שותפות יהודית-ערבית פנים ארגונית, המהווה מסד מרכזי בתפיסת עולמנו הארגונית והערכית.
כתובת אי-מייל: ronitghsec@gmail.com

גישה

מרכז לשמירה על חופש התנועה בשטחים הכבושים, במיוחד אל רצועת עזה וממנה

מחקר | סינגור | תקשורת

גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע – ארגון זכויות אדם ישראלי שמטרתו הגנה על הזכות לחופש תנועה בשטחים הכבושים, במיוחד אל רצועת עזה וממנה, זכות המעוגנת במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי.

מאז כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה בשנת 1967, מפעילות רשויות הביטחון והצבא של ישראל מערכת סבוכה של כללים וסנקציות המגבילה את תנועתם של 4.5 מיליון פלסטינים בתוך השטחים ומחוצה להם. הגבלות אלו מפרות את זכותם הבסיסית של הפלסטינים לחופש תנועה וכתוצאה מכך נפגעות זכויות יסוד נוספות כגון הזכות לחיים, הזכות לקבלת טיפול רפואי, הזכות לחינוך, הזכות להתקיים בכבוד, הזכות לשלמות התא המשפחתי והזכות לחופש פולחן. עמותת גישה פועלת במישור המשפטי והציבורי לשם שינוי מצב זה. במישור המשפטי, פונה עמותת גישה לרשויות המדינה ולבתי משפט בשמם של אנשים וארגונים אשר זכויותיהם נפגעות. בהתדיינויות המשפטית, מתבססת עמותת גישה על המשפט הישראלי, המשפט הבינלאומי בדבר זכויות אדם והמשפט ההומניטרי. במישור הציבורי, פונה העמותה לכלל האוכלוסייה ולמעצבי דעת הקהל באמצעות פרסומים בכלי התקשורת השונים, על מנת להגביר את המודעות והרגישות לזכויות האדם בשטחים הכבושים. כמו כן, פונה גישה באופן ישיר למקבלי החלטות ולבעלי תפקידים בכירים, על מנת לקדם מדיניות הנותנת ביטוי הולם לזכויות אדם.

אי-מייל: info@gisha.org

עמוד הפייסבוק

דרכנו

הפעלת והעצמת הרוב המתון הישראלי, יהודי וערבי, והשפעה על סדר היום הציבורי ועל מקבלי ההחלטות, ברוח ערכי הציונות, הדמוקרטיה, השוויון והערבות ההדדית.

אקטיביזם

החזון של דרכנו: תנועת דרכנו תפעל לחזק את הערכים הדמוקרטיים והציוניים של ישראל. דרכנו מאמינה שמדינת ישראל צריכה לפעול על בסיס עקרונות מגילת העצמאות וברוח חזון נביאי ישראל: צדק, שוויון, שלום וערבות הדדית.

המטרות:

 1. כדי להבטיח את המשך עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, נפעל לקדם את עקרון ההיפרדות מהפלסטינים באמצעות הסכם מדיני.
 2. נפעל לחזק את יסודות הצדק החברתי בישראל – צמצום פערים חברתיים והרחבת שוויון הזדמנויות.
 3. נפעל לחזק את אופייה הפלורליסטי והדמוקרטי של מדינת ישראל – חייה ותן לחיות, תוך מתן ביטוי לכלל הזרמים והדתות.
 4. נפעל למען חיזוק שלטון החוק ונאבק כנגד מגמות של שחיתות, הסתה וגזענות.

המשימה: דרכנו היא התנועה האזרחית הגדולה בישראל, המארגנת, מגדילה, מפעילה ומעצימה את הרוב המתון הישראלי, יהודי וערבי, מתוך כוונה להשפיע על סדר היום הציבורי ועל מקבלי ההחלטות, ברוח ערכי הציונות, הדמוקרטיה, השוויון והערבות ההדדית.

כתובת אי-מייל: thisis@darkenu.org.il

עמוד הפייסבוק 

האגודה לזכויות האזרח

ארגון הנאבק על כל הקשת של זכויות האדם בישראל

חינוך | מחקר | סיוע | סינגור | שינוי וקידום מדיניות | תקשורת

האגודה לזכויות האזרח הוקמה בשנת 1972, והיא ארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל. האגודה היא ארגון זכויות האדם היחיד העוסק בכל קשת זכויות האדם: מחופש הביטוי ועד הזכות לדיור, מהגנה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ועד להגנה על הפרטיות באינטרנט. כל זאת כדי שנוכל לדבר, לחשוב ולחיות במדינה ששומרת על הזכויות של כולנו, ובחברה שוויונית וצודקת. אנחנו מחויבים להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו האחריות לפגיעה בזכויות היא של הרשויות הישראליות.

האגודה פועלת למען החברה בישראל וכחלק ממנה, כדי להגן ולקדם את הזכויות של כולן וכולם, ללא קשר ותנאי למעמדם בישראל: אזרחים, תושבים, פליטים ומבקשי מקלט, מהגרי עבודה, תושבי ירושלים המזרחית ותושבי השטחים הכבושים; נשים וגברים, דתיים וחילונים, יהודים ופלסטינים, בעלי דעות פוליטיות מהימין ומן השמאל.

כתובת אי-מייל: mail@acri.org.il

עמוד הפייסבוק

האגודה למען הלהט"ב בישראל

קידום מעמדה של קהילת הלהט"ב בישראל במטרה להביאה לשוויון זכויות מלא, לרווחה ולביטחון

אקטיביזם | סינגור | קמפיינים

האגודה למען הלהט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים, ביסקסואליות) בישראל היא ארגון הנאבק על זכויות הקהילה הגאה בישראל, הפועל הן במישור הציבורי, התקשורתי והחברתי, והן במתן סיוע נרחב לפרט, בתמיכה נפשית, יעוץ משפטי, גישור למשפחה, סיוע לפליטים, ומתן סיוע לכל נפגע.ת מאפליה או משנאה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית.

עם הקמתה ב-1975, הייתה האגודה לארגון הגאה הראשון בישראל ומאז היא מובילה מאבקים ציבוריים למען כלל חברות וחברי הקהילה, ופועלת לשינוי חברתי וחקיקתי למען קהילת הלהט"ב – גם במישור הארצי וגם בישובים בכל רחבי הארץ בקהילות גאווה מקומיות. האגודה מהווה מוקד ידע לנושאי הקהילה הגאה, ומנהלת הסברה בערוצים שונים למיגור להט"בופוביה וקידום מעמד הקהילה.

אי-מייל:aguda@lgbt.org.il

עמוד הפייסבוק

האגודה לצדק חלוקתי

קידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלו.

מחקר | סינגור

האגודה לצדק חלוקתי פועלת לקידום ניהול והקצאה צודקים, שקופים ושוויוניים של משאבי קרקע וסביבה בישראל, מתוך החשיבות החברתית העצומה של משאבים אלו. האגודה פועלת במספר מישורים במקביל: ניטור וניתוח המדיניות המשאבית ("הלנד-וואטש"), קידום פעילות משפטית והוצאת ניוזלטר חודשי, המסכם את ממצאי "הלנד-וואטש" בגיליונות מרוכזים.

דרכי פעולה:
1 .ניטור וניתוח המדיניות המשאבית "הלנד-וואטש"
2 .קידום פעילות משפטית
3 .פרסום מידע בניוזלטר חודשי.

כתובת אי-מייל: iadj@iadj.org.il

עמוד הפייסבוק

הבלוק הדמוקרטי

הארגון פועל לניטור שיח ברשתות והגברת המודעות לדמוקרטיה הישראלית

חינוך | מוניטורינג | קמפיינים | תקשורת

מטרות הבלוק הדמוקרטי הן קידום ושמירה על כלל זכויות האדם בישראל ובשטחים שבשליטתה, פעילויות חינוך שמטרתן העמקת הידע הציבורי והעלאת המודעות בישראל ובתפוצות בנושאים הקשורים לדמוקרטיה בישראל.

עמוד הפייסבוק

הוועד הציבורי נגד עינויים

מיגור תרבות העינויים בישראל ולמיגורה של החסינות המוחלטת המוענקת למענים

חינוך | סינגור | שטח

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל הוא ארגון זכויות אדם, אשר מאז 1990 פועל למען מיגור העינויים בישראל. אנחנו מגינים על מי שנפגעו בחקירות, בהפגנות, בעת מעצר, בבתי הסוהר ועוד; ומייצגים ישראלים, פלסטינים, פליטים ומהגרים שספגו עינויים, יחס בלתי אנושי ואכזרי או משפיל מידי הרשויות הישראליות –שב”כ, משטרת ישראל, צה”ל ועוד.

אנשי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מאמינים כי עינויים והתעללות מכל סוג, ובכל מצב, אינם עולים בקנה אחד עם ערכי המוסר, הדמוקרטיה ושלטון החוק. אנו שואפים לישראל חופשית מאלימות ממסדית, בה א/נשים אשר גופם ונפשם נפגעו זוכים להכרה ולצדק.

כתובת אי-מייל: pcati@stoptorture.org.il

עמוד הפייסבוק

היווט

סיוע סוציאלי חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה בעזרת חינוך בלתי פורמאלי ותוכניות העצמה מיוחדות לילדים, בני נוער והורים יוצאי אתיופיה

חינוך

עמותת 'היווט' (חיים באמהרית) הינה עמותה לסיוע סוציאלי, חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה.
הוקמה בשנת 2001 על ידי נשות חינוך אקדמיות יוצאות אתיופיה, אשר חווה בעצמן את קשיי הקליטה ובחרו להנהיג שינוי חברתי בקהילתן. העמותה מנוהלת ומופעלת ע"י מנהיגות מתוך הקהילה, המגשרת על פערים חברתיים תוך התייחסות ורגישות מוגברת לתרבות האתיופית.
'היווט' מציעה חינוך בלתי פורמלי ותוכניות העצמה מיוחדות לילדים, בני נוער והורים יוצאי אתיופיה.
כתובת אי-מייל: hiyot@012.net.il

המוקד להגנת הפרט

ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל

מחקר | סיוע | סינגור

המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר הוא ארגון זכויות אדם שהוקם במטרה לסייע לפלסטינים הנמצאים תחת הכיבוש הישראלי, הפוגע פגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם. המוקד פועל לאכיפת הסטנדרטים והערכים המעוגנים במשפט ההומניטארי הבינלאומי ובמשפט זכויות האדם הבינלאומי..

המוקד הוקם בשנת 1988 על רקע אירועי האינתיפאדה הראשונה. בעת הקמתו נועד הארגון לטפל בפלסטינים שנפגעו מ"מדיניות העצמות השבורות"; ונקרא אז "המוקד לתלונות נפגעי אלימות". משהחלו פלסטינים תושבי השטחים הכבושים – ירושלים המזרחית, הגדה המערבית ורצועת עזה – לפנות למוקד בבעיות נוספות, החל הארגון לטפל בתחומים נוספים של הפרת זכויות אדם: זכויות כלואים; מעמד בירושלים המזרחית ובשטחים; הגבלות על חופש התנועה; אלימות כוחות הביטחון ומתנחלים כלפי פלסטינים; הריסות בתים עונשיות ועוד.

אי-מייל: mail@hamoked.org.il

עמוד הפייסבוק

המוקד לפליטים ומהגרים

הגנה על וקידום זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ומניעת סחר בבני אדם בישראל

מחקר | סיוע | סינגור

המוקד לפליטים ולמהגרים – עמותה א-מפלגתית אשר שמה לה למטרה להגן ולקדם את זכויות האדם של מהגרי עבודה ופליטים ולמנוע סחר בבני אדם בישראל.

אנו מחויבים למיגור הניצול של מהגרים, להבטחת יחס מכבד והוגן כלפיהם ולגיבוש מדיניות ממשלתית שתבטיח זאת.

העמותה פועלת באמצעות מתן מידע, ייעוץ וייצוג משפטי למהגרים; חינוך והסברה לציבור הישראלי; וכן חקיקה וקידום מדיניות ציבורית.

כתובת אי-מייל: info@hotline.org.il

עמוד הפייסבוק

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה.

מחקר

המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים.

לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה הישראלית. בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה. המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי, ליזום רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס"ט על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

כתובת אי-מייל: info@idi.org.il

עמוד הפייסבוק

המכללה החברתית כלכלית

בית ספר לשינוי חברתי המקדם שוויון וצדק חברתי ושוויון בישראל

חינוך

המכללה החברתית-כלכלית היא ארגון חברתי ללא מטרות רווח, שנוסד בשנת 2004, העוסק בהקניית ידע בנושאי חברה וכלכלה, במטרה להוות מוקד ידע לשינוי חברתי ולקדם שוויון וצדק חברתי בישראל.

המטרה:
הנגשת ידע בנושאי חברה וכלכלה לקבוצות שונות.
דרכי פעולה:
הכשרת מנהיגות והרחבת התמיכה הציבורית בעקרונות של מדינת רווחה מתקדמת בישראל. מודל ייחודי המשלב בין חינוך, הכשרה וליווי בפעילות.

כתובת אי-מייל:manager@sea.org.il

עמוד הפייסבוק

המעברה

חממה חברתית רדיקלית שצמחה ממחאת 2011 לקידום פרויקטים בנושאי קהילה וזהות בירושלים.

אקטיביזם

המעברה היא במה לארגון פעילות רדיקלית שתעבור מהמאבקים המקומיים במזרח ירושלים ובמערבה עד לרמה הלאומית, החל בסוגיות של דיור ציבורי ועד הסוגיות הנוגעות לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי.

דרכי פעולה:
המעברה היא חלק מפורום הדיור הציבורי. אחראית בעיקר על פעילות שטח.

כתובת אי-מייל: Hamaabara@gmail.com

עמוד הפייסבוק

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

הזרוע הציבורית-משפטית של התנועה הרפורמית בישראל

סינגור | קמפיינים

המרכז הרפורמי לדת ומדינה הוא הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה הרפורמית בישראל. פעילותו מוקדשת לקידום פלורליזם, חופש דת, וצדק חברתי.

המרכז פועל באמצעים משפטיים וציבוריים לקידום זכויות האדם, שוויון, חופש דת ומצפון, פלורליזם דתי, סובלנות, זכויות הפרט וצדק חברתי בישראל.

עמודי התווך עליהם מושתתת פעילות המרכז הם גישה יהודית ליברלית וערכי הדמוקרטיה, והוא פועל ברוח דרכה של התנועה ליהדות מתקדמת: יהדות רבת פנים, המתחדשת ברוח הזמן, המשלבת ערכי מסורת עם תפיסת עולם ליברלית של צדק חברתי ושוויון, ומקיימת שוויון בין גברים לנשים בנישואין, בתפילה, בטקסי החיים ובחיי הקהילה.

כתובת אי-מייל: irac@irac.org

עמוד הפייסבוק

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים ARDC

הגנה, סיוע והעצמה של פליטים אפריקאיים ומבקשי מקלט בישראל

חינוך | סיוע | שטח

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים הוקם ע"י פליטים מאפריקה ואזרחים ישראלים במטרה לסייע ולחזק פליטים ומבקשי מקלט בישראל.
ארגון ללא מטרת רווח שהוקם ב-2004 כדי לשמש קול למבקשי המקלט שהגיעו מאפריקה לישראל. מאפשר לכל פליט/ה לממש את זכותו/ה להגיש בקשת מקלט על פי אמנת הפליטים (שישראל חתומה עליה) למרות הקשיים שמעמידים בפני פליטים לא-יהודים בישראל. פעילות הארגון כוללת יעוץ פרטני, עזרה הומאניטרית, חינוך (שעורי אנגלית ועברית), פיתוח קהילתי והעלאת מודעות הציבור בישראל. בנוסף אנו מפעילים מקלט לנשים עם ילדים ותכנית להעצמת הנשים.
כתובת אי-מייל:info@ardc-israel.org

המשמר החברתי

קידום חקיקה חברתית

מוניטורינג | מחקר

דרכי פעולה:

המתנדבים משתתפים בדיוני הוועדות, עוקבים אחר כל ח"כ ולוביסט, ומדווחים על הנעשה.; פועלים בשטח, במפגשים עם בני נוער, סטודנטים, ותושבי פריפריה.

 

אנשי קשר:

בני לבני | מנכ״ל 052-2679635

ceo@hamishmar.org.il

הסדנא לידע ציבורי

קידום ממשל פתוח, יצירת שיח ציבורי מבוסס מידע ועידוד מעורבות אזרחית.

מוניטורינג | מחקר

הסדנא לידע ציבורי היא ארגון ללא מטרות רווח, מבוסס מתנדבים, הפועל לקידום שקיפות שלטונית, מעורבות אזרחית ושיח ציבורי מבוסס נתונים. הסדנא עושה זאת על ידי פיתוח כלים טכנולוגיים בקוד פתוח – אתרים ואפליקציות – לפתיחה והנגשה של מידע המצוי ברשותם של מוסדות ציבוריים. הסדנא פועלת כחממה לפרוייקטי מידע פתוח שעוסקים במידע בעל עניין ציבורי, כגון מידע אודות פעילות הכנסת, תקציב המדינה ותקציבי הרשויות המקומיות, תאונות דרכים, תחבורה ציבורית, מידע תכנוני, מדיניות השקעות של קרנות פנסיה ועוד.

כתובת אי-מייל: info@hasadna.org.il

עמוד הפייסבוק

העין השביעית

לקדם את הדיון הערכי על עיתונות

תקשורת

"העין השביעית" היא הזירה היחידה בישראל המוקדשת לביקורת על התקשורת. מאז 1996, תחילה ככתב-עת מודפס ומ-2008 כאתר אינטרנט, עוקבת מערכת "העין השביעית" אחרי העיתונות והמדיה במטרה לשמש כתובת עבור העיתונאי המעוניין בתקשורת עצמאית, חופשית וחוקרת; ולהיות מורה נבוכים לאזרח המעוניין לצרוך תקשורת באופן מושכל, לחוקר התקשורת ולסטודנט.

"העין השביעית" תופסת הן את הביקורת והן את התקשורת במובנם הרחב. תקשורת אינה רק אוסף פרסומים, אלא זירה מרכזית המקשרת את תחומי החיים והחברה השונים ומעצבת אותם, מסביבה ועד פוליטיקה, מבריאות ועד כלכלה, מתרבות ועד ביטחון. "העין השביעית" עוסקת בנושאים אלו, מהזווית התקשורתית, וכשהדבר נצרך מרחיבה את מנדט העיסוק שלה גם מעבר לזווית זו. העמותה שמה לה למטרה לקדם את הדיון הערכי על עיתונות, לתבוע מהתקשורת אחריות על פרסומיה, לחשוף עוולות והטעיות ולהעלות לסדר היום מגמות של הונאה (כגון פרסום סמוי), אפליה וגזענות. "העין השביעית" שמה לנגד עיניה את העיתונאי הישראלי ומעוניינת לחזק את מעמדו הציבורי, לתמוך בו במאבקו לעבודה נקייה מתכתיבים ואילוצים מושחתים ולהנחיל לו כלים מקצועיים.

כתובת אי-מייל: contact@the7eye.org.il

עמוד הפייסבוק

הפורום החילוני

ארגון ארצי הפועל למען זכויות וצרכי הציבור החילוני

קמפיינים | תקשורת

הפורום החילוני הוקם על מנת לשמש כארגון ארצי למאבק בתופעות ההדתה. בשנותיו הראשונות, התמקד הפורום בסיוע ליישובים ושכונות שסבלו מהדתה מקומית, הן בשל חדירת קבוצות מיסיונריות דתיות ליישוב והן בשל מאמצים להדתת היישוב על ידי השלטון המקומי והארצי. הפורום תמך במעל 60 יישובים ושכונות ברחבי הארץ – מכפר ורדים ועד אילת. החל משנת 2015, מתמקד הפורום במאבק למען חינוך ממלכתי חילוני ומרחב ציבורי סובלני ופלורליסטי, זאת לאור התגברות מגמת ההדתה במערכת החינוך הממלכתית, בצבא ובמרחב הציבורי בכלל.
מטרות העמותה:
– העלאת המודעות בקרב הציבור למגמת ההדתה
– ביסוס התודעה החילונית בציבוריות הישראלית
– הבטחת מקומה של הזהות החילונית במרחב הציבורי
– השגת מענה לצרכי הציבור החילוני במסגרת המדינה
כתובת אי-מייל:hiloniorg1@gmail.com

הפורום לחשיבה אזורית

מידע וניתוח מקצועי על סכסוך ופיוס בין ישראל לערבים, המזרח התיכון ומקומה של ישראל בו ויחסי יהודים-ערבים

חינוך | מחקר | תקשורת

הפורום לחשיבה אזורית נוסד בשנת 2014, לאחר שלוש שנות פעילות באתר "אתה יכול לחשוב", במטרה לחולל שינוי באופן שבו הציבור הישראלי תופס את המזרח התיכון ואת מקומה של ישראל בתוכו, ולגרות שיח מורכב על האזור שאינו ממוקד יהודי. לצורך כך, חברי המחקר בפורום, שרובם מרצים וסטודנטים למוסדות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מציעים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הרווח בישראל על המזרח התיכון, ו להפיץ את מוצריה לציבור.

השיח הציבורי והמקצועי בישראל על המזרח התיכון מרוכז בישראל (ובמיוחד ב"מה שטוב ליהודים"), ומפיקיו מתייחסים לעוינות הרווחת בין יהודים לערבים כמצב קיומי. לכן, שיח זה מאופיין בגישה ביטחונית, חד מימדית, הממוקדת בסיכונים מחד ובאינטרסים של מדינות, מוסדות וארגונים מצד שני. לעומת זאת, חברי הפורום מבקשים להבין את המתרחש באזור בעיניו של "האחר", ודוחים את תפיסת העוינות בין יהודים לערבים כמצב קיומי או הכרחי. לכן גישת הפורום היא אזרחית, מרובדת, ולוקחת בחשבון גם הזדמנויות, אינטרסים של קבוצות כוח ואינטרסים של אזרחים ותושבים.

כתובת אי-מייל:foregthink@gmail.com

עמוד הפייסבוק 

הפרדס

עמותה לפיתוח קהילתי בשכונות דרום תל אביב

קהילה

עמותת תושבים בדרום תל אביב המהווה חממה המטפחת ומחזקת את יכולותיהם של תושבי השכונות ליזום, ליצור ולקדם שינוי למען הקהילה בה הם חיים.

דרכי פעולה:
1 .העלאת מודעות לסוגיות חברתיות וחיזוק בסיס הערכים הקהילתי.
2 .מתן כלים לעשייה קהילתית
3 .עידוד וקידום שותפויות עם גורמים נוספים בשכונה ובעיר ליישום בפועל של היוזמות המתהוות בחממה.

כתובת אי-מייל: hapardesngo@gmail.com

עמוד הפייסבוק

הציבור החרדי ממלכתי

הציבור החרדי ממלכתי הינו ארגון גג ליוזמות וארגונים בתחומי חברה, מעמד האישה וחינוך

חינוך | קהילה | שינוי וקידום מדיניות | תמיכה והעצמה

הציבור החרדי ממלכתי הינו ארגון גג ליוזמות וארגונים בתחומי חברה, מעמד האישה וחינוך

כתובת אי-מייל: office@newharedim.org

עמוד הפייסבוק

התנועה לאיכות השלטון

הבטחת שלטון נקי ואיכותי ושמירה על טוהר המידות, שלטון החוק, האינטרס הציבורי והדמוקרטיה במדינת ישראל

אקטיביזם | סינגור

התנועה לאיכות השלטון נאבקת בשחיתות כבר יותר משלושה עשורים. בחזון שלנו אנו רואים מדינה וחברה בהן הערכים נמצאים בקדמת הבמה, וכל פעולה של השלטון נעשית מתוך דאגה אמיתית לאינטרס הציבורי.

אנו פועלים ללא הפסקה כדי לקדם את השקיפות, לשמור על האינטרס הציבורי ועל הקופה הציבורית, לדרוש ממשל איכותי יותר למען אזרחי ישראל, להביא למנהל תקין בכל הרמות, לניהול תקין של כספי הציבור ולחיזוק ערכי הדמוקרטיה, טוהר המידות ושלטון החוק.

התנועה לאיכות השלטון הציבה את עצמה כ"כלב השמירה" של טוהר המידות, הדמוקרטיה ושלטון החוק. היא העותר הציבורי הגדול במדינה והיא מהווה קול חשוב בציבוריות הישראלית.

מאבקנו נעשה במספר אפיקי פעילות המשלימים זה את זה: פעילות משפטית, מחאה ציבורית, פעילות מול התקשורת ובמדיה החברתית כדי לחשוף את מקרי השחיתות לציבור, פעילות חינוכית בכל הארץ, סיוע לחושפי שחיתות, קידום שינוי מדיניות וחקיקה בכנסת ומול מקבלי ההחלטות והפעלת קו לפניות הציבור המאפשר לחשוף ולטפל במקרי שחיתות.

כתובת אי-מייל:mqg@mqg.org.il

עמוד הפייסבוק 

 

התנועה לחופש המידע

קידום שקיפות במוסדות ציבוריים, להגברת הפיקוח על פעילותן של רשויות ציבוריות, ולעידוד הציבור לעשות שימוש בזכותו למידע.

מוניטורינג | מחקר

התנועה לחופש המידע פועלת ליישום חוק חופש המידע, הקובע כי לכל אזרח ולכל תושב בישראל הזכות לקבל מידע מהרשויות. המידע הזה הוא קניינו של הציבור ועל כן, הוא יכול לדרוש אותו בכל עת. החוק הוא אחד האמצעים החשובים לשמירה על מינהל תקין. הוא מאפשר ביקורת ציבורית ומגביר את הפיקוח על שמירת זכויות האזרח. עם זאת, מהפכת השקיפות עוד לא הושלמה והחוק לא יכול להשלימה לבדו. עקרון השקיפות וחופש המידע לא הוטמע ברשויות ציבוריות רבות בישראל. רשויות רבות ממאנות להיפרד ממסורת של ריכוזיות וסודיות, ולהפוך את המידע שברשותן לזמין לציבור – וזאת בניגוד לחוק.

כתובת אי-מייל:  office@meida.org.il

עמוד הפייסבוק 

זולת

מכון חשיבה אקטיביסטי לקידום מדיניות בנושא שוויון וזכויות אדם: נגד גזענות, למען שלטון החוק, לקידום הסדר מדיני, חופש מדת ולקידום שוויון חברתי-כלכלי

מוניטורינג | מחקר | תקשורת

זולת מציע חזון אסטרטגי מקיף לעשור הבא, כזה שמציב את זכויות האדם והשוויון בחזית ובמרכז, כזה שיאפשר לפעול להשלמת חוקה שוויונית ופלורליסטית, שהמעמד שלה יציב ומשוריין, שמעגנת את זכויות היסוד של תושביה. לצורך כך אנחנו מבקשים לרתום את מקבלי ההחלטות בישראל ומעצבי דעת קהל.

כתובת אי-מייל:info@zulat.org.il

עמוד הפייסבוק

זזים – קהילה פועלת

מאות אלפי פעילות ופעילים, יהודים וערבים, שמקדמים יחד דמוקרטיה, שוויון ואזרחות פעילה.

אקטיביזם | קמפיינים

זזים היא קהילת הקמפיינים הגדולה בישראל. אנחנו תנועה אזרחית של ערבים ויהודים שמקדמים יחד דמוקרטיה, שוויון ואזרחות פעילה ומשתתפת. אנחנו פוליטיים – הקמפיינים שלנו עוסקים בנושאים הבוערים ביותר על סדר היום הציבורי ונועדו להשפיע על מקבלי ההחלטות; אבל לא מפלגתיים – זזים היא תנועה עצמאית, ומה שמחבר בינינו הם ערכים משותפים של זכויות אדם, מאבק בכיבוש ובגזענות וצדק חברתי וסביבתי.

הכלים העיקריים שלנו הם כלים מקוונים, שמאפשרים לנו להגיע במהירות לציבור רחב ובאמצעותם אנחנו יוזמים ומארגנים קמפיינים ופעולות ברחוב וברשת. אנחנו מאמינים שהקול של כל אחת ואחד מאתנו שווה יותר מאשר פתק הצבעה בבחירות ושאזרחות פעילה וביקורתית היא מרכיב הכרחי בדמוקרטיה.

כתובת אי-מייל:  contact@zazim.org.il

עמוד הפייסבוק

חברותא

עמותה של גברים השייכים לקהילה הלהט״בית, הנמצאים על הרצף הדת

קהילה

'חברותא' הינה עמותה של להט"בים הנמצאים על הרצף הדתי. חברותא פועלת כלפי פנים להעצמה קהילתית, וכלפי חוץ לקבלת להט"בים בחברה הדתית.

כתובת אי-מייל:info@havruta.org.il

עמוד הפייסבוק

חדו"ש

שותפות ישראל-תפוצות הפועלת למימוש מלא של הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ומצפון ולשוויון זכויות ללא הבדל דת.

סינגור

עמותת חדו"ש פועלת למימוש הבטחות מגילת העצמאות לחופש דת ולשוויון. העמותה תפעל להגברת המודעות לנושאים אלה, ותשמיע את קולו של הרוב הגדול של הציבור בישראל ובתפוצות – חילונים ודתיים, ימין, מרכז ושמאל – התומך בחופש דת ובשוויון בנטל.

מטרות חדו"ש הן:

 1. יישום הבטחות מגילת העצמאות לחופש דת ומצפון ושוויון זכויות ללא הבדל דת.
 2. פעילות למען הגברת השיוויון בנטל, הן בתחום השירות הצבאי והן בתחום העבודה, בין היתר באמצעות אכיפת תוכנית הליבה בכל מערכת החינוך.
 3. חינוך והסברה בנושא חובתה של החברה הישראלית לאמץ הלכה למעשה את עקרונות חופש הדת והשוויון כמרכיבי יסוד של הדמוקרטיה וכיבוד זכויות האדם והאזרח.
 4. הטמעת ההבנה שאין כל סתירה בין היותה של ישראל מדינה יהודית לבין יישום העקרונות של דמוקרטיה וחופש דת ומצפון. להיפך, ככל שתשתחרר הדת היהודית מכבלי הפוליטיקה והעסקנים המדברים כביכול בשמה, ייטיב הדבר את מעמדה.

כתובת אי-מייל: info@hiddush.org

עמוד הפייסבוק

חוש"ן

ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה בישראל

חינוך

מזה 18 שנים שארגון חוש״ן מקדם סובלנות ופתיחות כלפי קהילת הלהט״ב ברחבי מדינת ישראל. חוש״ן, זוכה פרס נשיא המדינה להתנדבות לשנת 2021 ואחד מארגוני הקהילה הגדולים והמובילים בארץ, פועל מדי יום בשלל מוקדים ומול קהלי יעד מגוונים לעידוד קבלה של למגוון הקשת הלהט״בית ובתהליך עמוק איטי ממגר להט״בופוביה ומייצר שינוי חברתי עבור קהילת הלהט״ב הלכה למעשה.

פועלו העיקרי של הארגון הוא העברת סדנאות והרצאות, בשלל מסגרות במדינת ישראל: במערכת החינוך, לתלמידים מכיתה ז׳ ולצוותי חינוך מגיל הגן ועד התיכון; במערכת הביטחון- צה״ל, מג״ב ומשטרת ישראל; במגזר העסקי ועוד. מטרתן של הסדנאות היא לאפשר היכרות אישית עם קהילת הלהט״ב וקבלת כלים פרקיטיים ליצירת סביבה מכילה ובטוחה בעבורם.

כתובת אי-מייל: digital@hoshen.org

עמוד הפייסבוק

חיים וסביבה

ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל

אקטיביזם

חיים וסביבה הוא ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, מטרתו המרכזית היא העצמה והגדלת יכולת ההשפעה של התנועה הסביבתית בישראל, האמצעים להשגת מטרה זו הם תמיכה בפעילות הארגונים וההתארגנויות הסביבתיות, הגברת שיתופי הפעולה בתוך התנועה הסביבתית ומחוצה לה, שיפור אסטרטגיות השינוי החברתי של התנועה וחיזוק ייצוג התנועה הסביבתית בגופי הממשל.

כתובת אי-מייל: sviva@sviva.net

עמוד הפייסבוק

טבקה

טבקה

קידום מעמדם של יוצאי אתיופיה בישראל בכלים משפטיים, במטרה לקדם שינוי חברתי מהותי שיסייע לקליטתם, רווחתם וקידומם

סיוע משפטי | סינגור

לצד קידום נושאים עקרוניים, מעניקה טבקה סיוע משפטי נגיש, פרו-בונו, בתחומי חינוך, תעסוקה ודיור ציבורי ועוד. שירותים אלו מוענקים על ידי המחלקה המשפטית. בנוסף, טבקה פועלת להעצמת הקהילה על ידי פעילויות להגברת מודעות לזכויות אזרח וטיפוח מנהיגות.

כתובת אי-מייל:general@tebeka.org.il

עמוד הפייסבוק

יד ביד

יד ביד

קידום חברה אזרחית משותפת לערבים ויהודים בישראל באמצעות חינוך דו לשוני והקמת קהילות.

חינוך | קהילה

עמותת יד ביד הוקמה בשנת 1997 במטרה לקדם ולפתח בישראל חברה משותפת לערבים ויהודים. לשם כך, העמותה מקימה ומפעילה מסגרות חינוכיות וחברתיות, המהוות תשתית לחיים משותפים של אזרחי המדינה. בתי הספר של יד ביד מוכרים, רשמיים ומפוקחים ע”י משרד החינוך. בתי הספר הם ציבוריים ופתוחים לכל השכבות והקבוצות בחברה היהודית ובחברה הערבית. הקבלה אליהם אינה תלויה ביכולת הכלכלית של המשפחה או בעמידה במבחנים ובדרישות כלשהן.

אי-מייל:office@hih.org.il

עמוד הפייסבוק

יוזמות אברהם

יוזמות קרן אברהם

קידום מדיניות שוויונית לאזרחי ישראל הערבים ולחיים משותפים ליהודים וערבים, באמצעות ביצוע מיזמי שטח נרחבים שמטרתם להדגים מדיניות ציבורית רצוייה.

אקטיביזם | יזמות

עמותת 'יוזמות אברהם'  היא ארגון יהודי-ערבי לשינוי חברתי ולקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים בישראל, למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת. הארגון פועל לממש את הבטחת מגילת העצמאות ל"שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין" ולהשתית "אזרחות מלאה ושווה" ליהודים ולערבים במדינה שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי וביתם של אזרחיה הערבים, וזאת לצד מדינה פלסטינית שתתקיים בשלום לצד מדינת ישראל.

אי-מייל: info@abrahaminitiatives.org.il

עמוד הפייסבוק

יש דין

תיעוד, איסוף והפצת מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים.

מחקר | סיוע | סינגור | תקשורת

יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם הוא ארגון ישראלי הרשום כעמותה בישראל. הארגון פועל בכפוף לחוק הישראלי ופעילותו מתבצעת בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע, משפטנים ומומחים בתחום זכויות האדם. הארגון הוקם בשנת 2005 ומאז פועל למען הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. אנו רואים בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות האדם ולפיכך שואפים להביא לסיומו.

יש דין  מתעד, אוסף ומפיץ מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים הכבושים. אנו פועלים בשני מישורים: סיוע פרטני לאנשים שזכויותיהם הופרו, לצד שימוש במצבור המקרים האישיים כדי ללמוד על הפרות מערכתיות של זכויות האדם ועל מנת להיאבק לשינוי. הארגון מפעיל לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה במטרה שיממשו את חובתן על פי עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי להגן על הפלסטינים ועל זכויותיהם, וכן, מבקש להגביר את המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם בשטחים הכבושים.

הפעילות של יש דין מתמקדת באכיפת החוק על מתנחלים ואזרחים ישראלים אחרים שפוגעים בפלסטינים וברכושם בגדה המערבית; באכיפת החוק על אנשי כוחות הביטחון החשודים בביצוע עבירות נגד פלסטינים; ובהפרות של זכויות האדם הנוגעות להשתלטות על אדמות ומניעת גישה אליהן.

אי-מייל: info@yesh-din.org

עמוד הפייסבוק

ישראל חופשית

פעילות ציבורית לשינוי יחסי הדת והמדינה, לעצירת הכפייה הדתית, ולהבטחת חופש ושוויון במרחב הציבורי והאישי.

אקטיביזם | הכשרות | סינגור | קמפיינים | תקשורת

תנועת ישראל חופשית היא תנועה אזרחית א-מפלגתית הפועלת לשינוי מדיניות וחקיקה ביחסי דת – מדינה בישראל.​ מאז הקמתה ב-2009, מובילה תנועת ישראל חופשית שורה ארוכה של יוזמות ומאבקים ציבוריים ברחבי הארץ לקידום חופש דת וחיזוק הדמוקרטיה: מהזכות להינשא מחוץ לרבנות, דרך המאבק בהדרת נשים במרחב הציבורי, העמידה העיקשת על זכויות להט״ב ושוויון לישראלים דוברי רוסית, ועד לרצון לעצב מחדש את אופי השבת בישראל – מרכולים, תחבורה ציבורית, מוסדות תרבות ועוד.
ישראל חופשית מהווה שופר ופלטפורמה אזרחית לציבור גדול של ישראלים המזדהים עם ערכיה: התנועה מובילה קמפיינים ציבוריים ברחוב, בתקשורת וברשתות החברתיות, נמצאת בקשר הדוק עם חברי/ות כנסת ועם נבחרי ונבחרות ציבור ברשויות המקומיות, ומעניקה לציבור כלים אפקטיביים להשמיע את קולו.
כתובת אי-מייל: info@bfree.org.il
כוח לעובדים

כוח לעובדים

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי הוא ארגון עובדים כללי וחדש המאגד עובדים ממגוון תחומים

סיוע משפטי | סינגור

כוח לעובדים פועל במתכונת הדמוקרטית של ארגוני עובדים סקנדינביים, והחלטותיו מתקבלות בדרך זו. חברי הועדים נבחרים באופן דמוקרטי. לכל ועד הזכות להחליט לגבי כל עניין הנוגע לו, לרבות חתימה על הסכם קיבוצי, והפסקת שביתה. כך, אין מצב שהסכם ייחתם "מעל ראשם" של העובדים או ללא ידיעתם. בנוסף, באסיפת הנציגים, שמהווה את הגוף הדמוקרטי העליון בכוח לעובדים (ה"כנסת של הארגון") ישנה נציגות לכל ועד המאוגד בכוח לעובדים עפ”י גודלו היחסי, ואלו בוחרים את הנהגת הארגון ואת הועדות שמובילות את הארגון בין אסיפה לאסיפה. הארגון מבוסס על מבנה דמוקרטי שבו הכוח נמצא בידי העובדים. כוח לעובדים מאמין בשוויון כלכלי חברתי, בשוויון מלא בין נשים וגברים, ערבים ויהודים וכל חלקי החברה הישראלית. בהנהגת הארגון הנבחרת מכהנים נציגי ונציגות עובדים ממקומות מגוונים אשר נותנים ייצוג למגזרים שונים בחברה הישראלית.

אי-מייל: center@workers.org.il

עמוד הפייסבוק

 

כיאן

קידום מעמדן של נשים פלסטיניות ומאבק לסיום האפליה על בסיס מגדרי

אקטיביזם

כיאן היא תנועה פלסטינית פמיניסטית אקטיביסטית שהוקמה בחיפה ופועלת ברמה הארצית ליצירת שינוי דרך התמודדות עם שורשי האפליה המגדרית בתחומים הבאים:
1 .סיום כל צורה של אלימות מגדרית
2 .מניעת הטרדות מיניות – בכלל זה גם במקום העבודה ובמרחב האינטרנטי
3 .הגנה על זכויותיהן הפוליטיות, האזרחיות, הסוציאליות וזכויות האדם של נשים
4 .הבטחת שילובן של נשים בפוליטיקה ובעמדות קבלת החלטות.

כתובת אי-מייל: info@kayan.org.il

עמוד הפייסבוק

לא נחמדים – לא נחמדות

קבוצה של פעילי/ות שכונות אשר חברו יחדיו למטרה משותפת: הבאת המצוקה האמיתית בשכונות לתודעה הציבורית.

אקטיביזם | קהילה

"לא נחמדים – לא נחמדות" היא קבוצה של פעילי /ות שכונות אשר חברו יחדיו למטרה משותפת הבאת המצוקה האמיתית בשכונות לתודעה הציבורית, אנחנו פעילים/ות שטח במאבק למען הדיור הציבורי, ושכונות ותושבים/ות המועמדים/ות לפינוי.
הקבוצה הוקמה בקיץ 2011 , ורואה בפועלה התדיר שליחות למען אותן שכונות אשר קולן לא נשמע במאבק.
אנו דור שני ושלישי לאפליה חברתית, כלכלית, ומדיניות גזענית ואנחנו פועלים בתחומים אלה מידי יום בנחישות ללא מורא ופחד, מתוך אמונה שלמה שהמאבק שלנו מוצדק, אמיתי וכנה. מטרתנו להביא לצמצום הפערים הסוציו-אקונומים (חברתיים-כלכליים), הקיימים בחינוך ובריאות ולאפשר מתן הזדמנות שווה להשכלה , פרנסה , דיור ומעמד חברתי.
בשנים האחרונות נאבקנו למען חסרי הדיור, ארגנו ערבי תרומות לנזקקים/ות יצאנו להפגנות זעם להשמיע את דברינו, החלפנו שמות של רחובות בעיר תל אביב אשר בה אין לנו ייצוג הולם לשמות מזרחים. במקביל לאירועי לילה לבן ארגנו את "לילה שחור" כמחאה על ההזנחה של השכונות בדרום תל אביב.
כתובת אי-מייל: lo.nehmadot@gmail.com

ליבי במזרח

הקואליציה להקצאה שוויונית של משאבי התרבות בישראל

חינוך | תרבות

קואליציה של עשרות ארגונים לקידום צדק חלוקתי והקצאה שוויונית של משאבי התרבות והחינוך בישראל.
דרכי פעולה:
1 .קידום התרבות המזרחית, אתיופית ופלסטינית דרך אירועי תרבות ומוזיקה, מפגשים עם יוצרות/ים, הוצאה לאור של ספרים, קטלוגים וכתבי עת, השקות ספרים, ימי עיון, פסטיבלים, קונצרטים, תערוכות ומיצגי אמנות.
2 .שינוי מדיניות בתחום התרבות באמצעות דוחות ופרסומים שונים, פעילות משפטית וציבורית.

עמוד הפייסבוק

מבוי סתום

ארגון מוביל במאבק למען פתרון כולל לעגונות ומסורבות גט במדינת ישראל

סיוע | סינגור

מבוי סתום הוא ארגון ללא מטרות רווח שהקימה לאה עין גלוב בשנת 1995. לאה הייתה כבר בת 90 והיא אספה סיפורים קשים של נשים הכלואות בידי בעליהן ובידי המערכת המשפטית וסייעה להן לקבל את הגט.

כיום ארגון מבוי סתום הוא ארגון המוביל את המאבק למען חופש לנשים העגונות. אנחנו פועלים כדי לטפל בבעיה ברמה האישית וברמה הלאומית – אנחנו מעניקים סיוע משפטי וסוציאלי למאות נשים מסורבות גט ובד בבד פועלים בזירה הציבורית באמצעות קמפיינים, חקיקה, עתירות לבג"ץ וגיוס תמיכה רבנית ליישום פתרונות רוחב ולשינוי המציאות בישראל.

שירותי הארגון כוללים ייעוץ וייצוג משפטי, תמיכה רגשית, טיפולים נפשיים וקורסים וסדנאות להעצמת הנשים העגונות ומסורבות הגט.

כתובת אי-מייל: ms@mavoisatum.org

עמוד הפייסבוק

מגמה ירוקה

ארגון שטח אקטיביסטי, התנדבותי ולא מפלגתי, הפועל לקידום נושאי איכות הסביבה בישראל

אקטיביזם | חינוך

המגמה הירוקה היא תנועת המתנדבים הסביבתית הגדולה בישראל, המקדמת שינוי סביבתי באמצעות פיתוח מעורבות אזרחית ומנהיגות חברתית. הפעילות של מגמה ירוקה מבוססת על מאות צעירים וצעירות, מתנדבים ומתנדבות, המובילים קמפיינים לשינוי סביבתי ופועלים בתאי פעילות ברחבי הארץ.
המטרה: להשפיע על מקבלי ההחלטות לפעול למען הרחבת מעגלי הצדק הסביבתי והחברתי בישראל ולמנוע מרשויות המדינה, מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות התומכות בהמשכיות ובתפקוד התקין של החברה והסביבה הטבעית.

כתובת אי-מייל: megama@green.org.il

עמוד הפייסבוק

מהפך -תע'ייר

ארגון יהודי-פלסטיני, פמיניסטי, לשינוי חברתי דרך חינוך והעצמה קהילתית, הפועל למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חינוכיים וחברתיים.

סינגור

מהפך-תע'ייר הוא ארגון חינוכי פמיניסטי וקהילתי, הפועל בשותפות יהודית – פלסטינית, בין ובתוך קהילות בפריפריה הגיאו – חברתית. הארגון פועל דרך אקטיביזם מקומי לקידום צדק חברתי, סולידריות וחוסן קהילתי, במטרה לבנות חברה שוויונית ודמוקרטית.

כתובת אי-מייל: info@mahapach-taghir.org

עמוד הפייסבוק

מועצת הנגב

מועצת ראשי רשויות, נציגי מוסדות עוגן, נציגי ציבור ונציגי מגזר עסקי מאזור הנגב לייצוג כלל תושבי הנגב מול קובעי המדיניות.

סינגור | קהילה | קמפיינים | שינוי וקידום מדיניות

"מועצת הנגב" הוקמה בדצמבר 2014 כארגון אזרחי, המורכב מראשי רשויות, נציגי ציבור, נציגי מוסדות עוגן ומגזר עסקי מקומיים. מועצת הנגב שואפת לייצג את כלל תושבי האזור, להשמיע את קולם ולבטא את צרכיהם אל מול משרדי הממשלה השונים ואל מול קובעי מדיניות.

המועצה מכירה בייחודיותו של הנגב כאזור בעל מגוון רחב של קהילות ומגזרים ולכן, מאז הקמתה, מקדמת מגוון נושאים בהם יש קונצנזוס, כגון: בריאות, תעשייה, תכנון, תעסוקה והקמת שדה תעופה משלים בנגב.

המטרה: השפעה וקידום מדיניות תומכת נגב, במטרה לתרום להעלאת איכות החיים ושגשוגן של כלל הקהילות בנגב בכל תחומי החיים.

דרכי פעולה:
1 .עיצוב מדיניות: גיבוש סדר יום מוסכם על המנהיגות מקומית ובעלי העניין בקרב קהילות השונות והמגזרים השונים בנגב.
2 .מעקב אחר יישום החלטות ממשלה: דו"ח המעקב אחר תוכניות ממשלתיות לפיתוח הנגב, מעקב ובקרה אזרחית על תהליכי יישום מדיניות מצד הממשל.
3 .קמפיינים ציבוריים לקידום מדיניות.

כתובת אי-מייל: office@negevcouncil.org

עמוד הפייסבוק

מחזקים

תנועה קהילתית-פוליטית-דיגיטלית לקידום ערכי השמאל

אקטיביזם

מחזקים היא תנועת שמאל דיגיטלית קהילתית-פוליטית שצמחה מהשטח. אנחנו אזרחיות ואזרחיות שקמו לפעול, ביחד. אלפי אנשים לוקחים חלק בפעילויות למען ערכינו כי הם הבינו: אי אפשר לנצח לבד. הפעילות של התנועה כוללת אקטיביזם דיגיטלי וקמפיינים.

כתובת אי-מייל: info@mehazkim.org.il

עמוד הפייסבוק

מחסום Watch

תנועת נשים ישראליות, פעילות שלום, המתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים.

אקטיביזם | מחקר

מחסום ווטש היא תנועת נשים ישראליות, פעילות שלום, המייצגות את החברה הישראלית על כל גווניה, מתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים ולשלילת זכותם של הפלסטינים לנוע באופן חופשי על אדמתם. אנו מבקשות להשפיע על דעת הקהל בארץ ובעולם ובכך להביא לסיום הכיבוש הפוגע הן בחברה הפלסטינית הן בחברה הישראלית. אנחנו קבוצת נשים אקטיביסטיות הפועלות למען זכויות אדם ונגד הכיבוש.

אי מייל: machsomwatch@gmail.com

עמוד הפייסבוק

מכון מיתווים

מכון מחקר לשיפור מדיניות-החוץ של ישראל במזרח התיכון, באירופה ובאגן הים התיכון, ולקידום שלום ישראלי-פלסטיני

מחקר

מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית הוא מכון למחקר ומדיניות שהוקם בשנת 2011 במטרה לשפר את מדיניות-החוץ של ישראל, להגביר את השייכות האזורית של ישראל במזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון, ולקדם שלום ישראלי-פלסטיני. המכון עוסק בייצור ידע והמלצות – באמצעות עריכת מחקרים, כינוס צוותי חשיבה ומומחים, וביצוע סקרים; ובקידום שימוש מדיני בידע שנוצר – באמצעות עבודה עם חברי כנסת, משרדי ממשלה, ארגוני חברה אזרחית, כלי תקשורת, דיפלומטים זרים, ומכונים שותפים באזור ומעבר לו. מכון מיתווים מדורג על ידי אוניברסיטת פנסילבניה שבארה"ב בין מכוני המחקר המובילים במזרח התיכון וצפון אפריקה, ובין המכונים המובילים בעולם ללימודים אזוריים.

בשנים האחרונות, המכון גיבש תפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל – מדיניות-חוץ תומכת שלום, רב-אזורית, עם הפנים לעולם, מודרנית ומכלילה – והמלצות לחיזוק מערך החוץ והעצמת הדיפלומטיה הישראלית. אנו מאמינים שאימוץ ויישום המלצות אלו יאפשרו לישראל למצוא את מקומה באזורים הסמוכים לה ובמשפחת העמים, למצות את הפוטנציאל העצום הגלום בה, ולחיות בשלום, שגשוג וביטחון. בשנה החולפת, עקבנו אחר התפתחויות ומגמות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, קידמנו המלצות לחיזוק משרד החוץ, חקרנו את הפוטנציאל הלא-ממומש של יחסי ישראל עם מדינות ערב, זיהינו את מידת ההשפעה של הקיפאון בתהליך השלום על היחסים האזוריים של ישראל, גיבשנו המלצות למדיניות-חוץ ישראלית טובה יותר כלפי האיחוד האירופי, מיפינו הזדמנויות חדשות במזרח אגן הים התיכון, ניהלנו דיאלוגים אזוריים עם בני שיח במדינות האזור, ייעצנו לשחקנים מרכזיים בקהילה הבינלאומית לגבי תפקידם בקידום שלום, וניתחנו את מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון. כל זאת, במקביל לפעילות ציבורית שכללה תדרוכים לחברי כנסת ולמשרדי ממשלה שונים בנושאי חוץ, הופעה בפני ועדות כנסת, קיום אירועים משותפים עם שדולות בכנסת, מאמצים להגברת שקיפות מערך החוץ, קידום דיונים ושאילתות בכנסת בתחום מדיניות-החוץ, ועריכת כנסים וסדנאות מומחים.

כתובת אי-מייל: info@mitvim.org.il

עמוד הפייסבוק

מכון עקבות

מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

מחקר

מכון עקבות הוקם מתוך הכרה בתפקיד הייחודי של ארכיונים ובפוטנציאל הגלום בהם לניפוץ נרטיבים שמזינים את הסכסוך, לקידומו של שיח ציבורי המבוסס על עובדות ולתמיכה בעבודתם של מגיני זכויות אדם. באמצעות מחקר של חומרים ארכיוניים וחשיפה של מנגנונים, תהליכים ואירועים שממלאים תפקיד בהנצחת הסכסוך, אנו מבקשים לראות בארכיון כלי ליצירת שינוי. סיוע למגיני זכויות אדם ולארגוני החברה האזרחית באמצעות איתור והנגשה של חומרים ארכיוניים המקדמים את עבודתם. הרחבת הנגישות לציבור והזמינות של תיעוד המצוי בארכיונים ממשלתיים במטרה לקדם שקיפות וחופש מידע.

אי-מייל: contact@akevot.org.il

עמוד הפייסבוק

מסל"ן

רכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב

סיוע

עמותת מסל”ן – מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות, נגב – היא אחד מתשעה מרכזי סיוע הפועלים ברחבי הארץ, ותחום פעילותה הוא כל אזור הנגב, מקריית גת ועד אילת. מאז הקמתה בשנת 1988 העמותה מסייעת לנפגעות, לנפגעים ולבני משפחותיהם, מלווה אותם ומספקת עבורם תמיכה מעשית ורגשית. לצד פעולות הסיוע, העמותה פועלת למען התמודדות עם שורש הבעיה ויצירת שינוי חברתי: שבירת קשר השתיקה, העלאת המודעות וצמצום משמעותי של תופעות האלימות והאלימות המינית, הנפוצות בכל רובדי החברה, וזאת על ידי פעילויות חינוך, מניעה והסברה.

 

כתובת אי-מייל: resource@maslan.org.il

עמוד הפייסבוק

 

מרכז אדוה

מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי.

מחקר

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה. מרכז אדוה בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. מלאכת הניטור של מרכז אדוה נסמכת על מאגרי נתונים עשירים ומגוונים, המאפשרים לעקוב אחר התפתחויות בתחום הפיתוח הכלכלי כמו גם בתחום השוויון החברתי.

ממצאי המחקר וניירות העמדה של מרכז אדוה מתפרסמים באתר זה. הפרסומים מספקים מידע לכל מי שפועל/ת למען חלוקה צודקת יותר של משאבים בחברה הישראלית. מרכז אדוה מציע ימי עיון וקורסים בתחומים שונים הנגזרים מתחומי המחקר בהם הוא עוסק. ההרצאות ניתנות על ידי צוות מרכז אדוה, מרצים באקדמיה הקשורים למרכז אדוה ואנשי ארגונים חברתיים מומחים בתחומם.

כתובת אי-מייל: contact@adva.org

עמוד הפייסבוק

מרכז אלטופולה

ארגון מעונות נצרת

תמיכה והעצמה

אלטופולה פועל לפיתוח מערכות תמיכה לנשים בתחום הטיפול והחינוך בגיל הרך. העצמת נשים בקבוצות המוחלשות בחברה  – נשים עם נכות, צעירות, נשים בכפרים לא מוכרים ונשים החיות בעוני – להתארגן ולסנגר
למימוש זכויותיהן.
הארגון משתף פעולה עם ארגונים נוספים לקידום נשים בתחומי החיים השונים. בשנים האחרונות פיתחנו אסטרטגיה למאבק באלימות בכלל וכלפי נשים בפרט, ואנחנו מיישמים ומפתחים אותה בקבוצות שונות – גנים, בתי ספר, קבוצות צעירים וקבוצות נשים.

כתובת אי-מייל: info@altufula.org

עמוד הפייסבוק

מרכז הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי

מחקר ופיתוח דיור חברתי לקידום מדיניות שתאפשר דיור הוגן ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.

מחקר | סינגור

מרכז הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי פועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ומטרתו לקדם מדיניות שתאפשר דיור הוגן ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.
דרכי פעולה:
1 .מחקר יישומי באיכות גבוהה אשר מכוון לגיבוש המלצות מדיניות בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית.
2 .קידום מדיניות באופן יזום תוך התמקדות בהליכי חקיקה.
3 .מעורבות בפרויקטים פורצי דרך בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית.
4 .הכשרת שחקנים שונים המשפיעים על תחום הדיור וההתחדשות העירונית.

כתובת אי-מייל: matanrab@tauex.tau.ac.il

עמוד הפייסבוק

מרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

ייצוג האינטרסים והצרכים של האוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל בתחומי התכנון, הקרקע, הדיור, הצמיחה והפיתוח.

סינגור | שינוי וקידום מדיניות | תכנון ובניה

מרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (מעל"א), הינו ארגון לא ממשלתי ללא מטרות רווח, הפועל בישראל.
הארגון נוסד ונרשם כעמותה בתחילת שנת 2000. הקמת המרכז קיבלה את ברכת הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, וועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית וגורמים ציבוריים ופוליטיים, המייצגים את הציבור הערבי בישראל.
מעל"א הציב לעצמו, כמטרה עיקרית, את ייצוג האינטרסים והצרכים האמיתיים של האוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל בתחומי התכנון, הקרקע, הדיור, הצמיחה והפיתוח. בתחילת שנת 2004, הכיר משרד הפנים במעל"א כגוף ציבורי עפ"י סעיף 100 לחוק התכנון והבניה 1965.
כתובת אי-מייל:acap@ac-ap.org

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל

קידום זכויות האזרחים הערבים בישראל

סינגור

מרכז מוסאוא, לזכויות האזרחים הערבים בישראל, הוקם בשנת 1997, ונרשם כעמותה ללא מטרות רווח בשנת 2000. המרכז פועל לקדם זכויות פוליטיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות של האזרחים הערבים פלסטינים בישראל.

המרכז משתמש בכלים שונים להשגת מטרותיו. הכלים שעומדים לרשותנו כוללים:

* קידום מדיניות על ידי סנגור משפטי ומעורבות בחקיקה.

* קידום פיתוח כלכלי חברתי, לרבות שימוש בתקציב המדינה.

* ארגון קהילתי, כולל חיזוק החברה האזרחית והרשויות המקומיות.

* השפעה על דעת הקהל ושימוש בתקשורת.

* סנגור בינלאומי וחיזוק רשת התמיכה הבינלאומית.

כתובת אי-מייל:themossawacenter@gmail.com

עמוד הפייסבוק

 

מרכז תמורה

מאבק למען אוכלוסיות מוחלשות ומושתקות בחברה הישראלית, אשר מופלות על בסיס מרכיבי זהות כגון מגדר, מיניות ואתניות.

סינגור

תמורה – המרכז המשפטי לקידום השוויון , נוסד בשנת 2007 במטרה להיאבק למען אוכלוסיות מוחלשות ומושתקות בחברה הישראלית, אשר מופלות על בסיס מרכיבי זהות כגון מגדר, מיניות ואתניות.
המרכז פועל להביא לשינוי חברתי וכלכלי במסגרת השדה המשפטי על ידי שימוש בכלים משפטיים: פנייה לערכאות, סיוע משפטי לקבוצות ולפרטים שנפגעו כתוצאה מאפליה, וליווי של מהלכים המתמקדים בחקיקה מתקנת.
בנוסף, מרכז תמורה רואה חשיבות רבה בהעלאת המודעות לזכויות המשפטיות של כלל הציבור ונפגעי אפליה בפרט. לכן חלק מהפעילות של המרכז עוסקת בתיעוד הידע המצטבר בתחום האפליה בארץ ובקיומם של סדנאות והדרכות בקרב קבוצות ציבור מופלות.
בשנים האחרונות, פועל מרכז תמורה בשיתוף פעולה הדוק עם ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס של המכללה למנהל. הסטודנטיות והסטודנטים מביה"ס למשפטים פועלות ופועלים במסגרת "הקליניקה לקידום השוויון באמצעות דיני הנזיקין", תוך לקיחת חלק פעיל בעבודת המרכז.
כתובת אי-מייל: tmura.center07@gmail.com

משפט קליני – תכנית החינוך הקליני

סיוע משפטי ללא תמורה לאוכלוסיות מוחלשות המתגוררות בפריפריה

סיוע משפטי

הקליניקה במטפלת מאות תיקים הנוגעים להגנה על זכויות אדם בישראל, ממגוון היבטים, תוך התמקדות בסיוע לקבוצות מיעוט:
1 .מתן מידע והעלאת מודעות לזכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות בירושלים
2 .ייצוג משפטי לרבות בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות במקרים מתאימים.
פעילות הקליניקה מתקיימת בלשכות הרווחה והמנהל הקהילתי בשכונות כגון נווה יעקב, קריית מנחם, קטמון, שיח ג'ארח ועוד, וכן במוקד הקליטה לעולי אתיופיה במרכז העיר.

כתובת אי-מייל: lawclinc@tauex.tau.ac.il

עמוד הפייסבוק

נבחרות

קידום קולן וייצוגן של נשים חרדיות במרחב החברתי, ציבורי ופוליטי.

אקטיביזם

נבחרות – עמותה שמקדמת את קולן וייצוגן של נשים חרדיות במרחב החברתי, ציבורי ופוליטי.

המטרה: לייצר שינוי במפה הפוליטית החרדית על-ידי הכנסת נשים למפלגות החרדיות בכנסת, ברשויות המקומיות ובמועצות דתיות.
דרכי פעולה: העלאת מודעות ציבורית, קמפיינים, פעילות שטח והכשרת מנהיגות.

כתובת אי-מייל:info@nivcharot.com

עמוד הפייסבוק

נשות הכותל

קבוצת נשים פמיניסטיות-דתיות מכל הזרמים ביהדות הפועלות למען שוויון תפילה לנשים בכותל המערבי.

אקטיביזם | קהילה

המטרה המרכזית של נשות הכותל היא לאפשר חופש תפילה לנשים בכותל המערבי. אנו גאות במאבק שלנו שמהווה מקור של תקווה לפלורליזם בישראל, מאבק ייחודי ומכובד בהדרת נשים במרחב  הציבורי. ארגון נשות הכותל מעולם לא לקח חלק בפעילות מפלגתית. החברות והתומכות שלנו מגיעות מכל גוני הקשת הפוליטית ומכל הזרמים ביהדות – חברות ההנהלה והמנהיגות  של נשות הכותל מחזיקות בדעות שונות, בתפיסות פוליטיות שונות ובמגוון רחב של תחומי עבודה ופעילויות. ההבדלים הללו בינינו מייצגים את תפיסת הפלורליזם שלנו ועושים את המרקם האנושי של נשות הכותל למיוחד.

להעמיק את המודעות לזכותן של נשים להתפלל באופן חופשי במקום המקודש ביותר לעם היהודי, להשפיע על מקבלי החלטות מדיניות ועל מעצבי דעת קהל לאפשר את תפילתנו בקול, להתעטף בטלית, להניח תפילין ולקרוא בתורה כציבור בכותל המערבי. אנו פועלות גם לקדם דגמים שונים של העצמה דתית לנשים יהודיות צעירות ולנערות.

המאבק על הכותל הוא חלק ממאבק רחב יותר נגד הדרה של נשים מהמרחב הציבורי.  הפעילות שלנו לשינוי הסטטוס קוו הקיים בכותל, לפיו נשים אינן מורשות להתפלל בחופשיות, משפיעה על מעגלים נוספים שבהם יש חוסר שוויון לנשים. להעלאת המודעות של הציבור למצב בכותל יש השלכה גם על תחומים נוספים שבהם מתקיימים חוסר שוויון ופגיעה בזכויותיהן של נשים.

כתובת אי-מייל: media@womenofthewall.org.il

עמוד הפייסבוק

נשים עושות שלום

תנועה בלתי מפלגתית, רחבה וצומחת, של אלפי נשים וגברים הפועלות בשטח למען פתרון מדיני מוסכם עם שכנינו – הפתרון היחיד שמציע עתיד של תקווה וחיים.

אקטיביזם | חינוך | שינוי וקידום מדיניות | תקשורת

תנועת נשים עושות שלום קמה בקיץ 2014 לאחר מבצע צוק איתן. היא תנועת השטח הגדולה ביותר בארץ הפועלת לכינון הסכם מדיני מכבד ומונה היום מעל 45,000 חברות וחברים.

מטרת התנועה היא להביא לסיום הסכסוך הישראלי פלסטיני באמצעות הסכם מדיני מכבד, לא אלים ומוסכם על שני הצדדים, בהשתתפות נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל, בהתאם להחלטה 1325 של האו"ם.

התנועה איננה מפלגתית וחברות בה נשים ממגוון הקהילות בחברה הישראלית: ימין, מרכז ושמאל, דתיות וחילוניות, יהודיות, ערביות, דרוזיות ובדואיות, צעירות ומבוגרות, מרכז ופריפריה. התנועה איננה מצדדת בפתרון כזה או אחר לסכסוך.

התנועה תפעל בחברה הישראלית על מנת להגדיל את ציבור שוחרי השלום בין ישראל לבין הפלסטינים ומדינות האזור. במקביל לא ניתן מנוח למקבלי ההחלטות ונדרוש שינוי סדר העדיפויות כך שפתרון מדיני יזכה לעדיפות גבוהה מזו של הפתרונות הצבאיים והביטחוניים. אנו מבקשות לחבר בין כל יוזמות הנשים על מנת לייצר השפעה רחבה ככל האפשר.

כתובת אי-מייל: womenwagepeace@gmail.com

עמוד הפייסבוק

סדאקה-רעות

שותפות נוער וצעירים ערבי-יהודי, מחנכת לפעול לשינוי המציאות מתוך שותפות דו-לאומית ולמען קידום חברה שוויונית וצודקת

חינוך

סדאקה-רעות נוסדה ב-1983 על ידי קבוצת סטודנטים יהודים ופלסטינים. מאז פועלת התנועה באזורים שונים בארץ. פעילותנו מתמקדת בחינוך למעורבות פוליטית וחברתית של בני נוער וסטודנטים, וביצירת קהילת פעילים דו-לאומית לשינוי חברתי. פעילים פלסטינים ויהודים בסדאקה-רעות, פועלים יחד למען יצירת שותפות דו לאומית בחברה בה אנו חיים. אנו מאמינים ששותפות זו ניתנת להשגה דרך הכרה בחוסר הצדק המובנה במציאות שלנו היום, לקיחת אחריות ותיקון, וזאת כבסיס לבנייתו של עתיד חדש ומשותף לשני העמים ולמיעוטים נוספים החיים בארץ. היחסים בין הרוב היהודי למיעוט הפלסטיני בישראל מושפעים מאי-שוויון במישור האזרחי ומהקונפליקט הישראלי-פלסטיני. בעוד פתרון הסכסוך נראה רחוק מהישג יד, חוקים המעודדים דה-לגיטימציה של האזרחים הפלסטינים ממשיכים להעמיק את הנתק בין שתי הקבוצות. אנו רואים בממסד אחראי ישיר למדיניות המפלה, להפרדה, ולהעמקת אי האמון בין יהודים ופלסטינים. במציאות זו יש מעט מדי מסגרות המאתגרות את ההפרדה והנתק. במציאות זו קיימות מעט קבוצות הפועלות במשותף לסיום הסכסוך.

כתובת אי-מייל:info@reutsadaka.org

עמוד הפייסבוק

סיכוי – אופוק

ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד מאז 1991 לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל.

חינוך | סיוע | תקשורת

סיכוי-אופוק הוא ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד מאז 1991 לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל. אנחנו עובדים עם רשויות מקומיות ערביות והנהגת החברה הערבית מול משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, התקשורת והציבור הרחב, כדי לחולל שינויי מדיניות שיביאו לשוויון חומרי ומהותי, לחיים משותפים ולמרחבים משותפים לאזרחים הערבים-פלסטינים ולאזרחים היהודים החיים פה יחד. מודל הפעולה שלנו מכתיב ניהול משותף ערבי-יהודי בכל הרמות, ומבטיח שוויון ושותפות בתהליכי העשייה וקבלת ההחלטות בתוך הארגון.

אנחנו ממפים את החסמים –  ברמה הממשלתית והמקומית – שמונעים הקצאה שוויונית של משאבי המדינה, מגבשים ומפרסמים המלצות מדיניות כדי להתגבר עליהם ועובדים מול משרדי הממשלה כדי להבטיח את האימוץ והיישום של ההמלצות, בתחומים כמו תכנון ודיור ברשויות המקומיות הערביות, קידום תחבורה ציבורית, תשתיות, תעסוקה ועוד. בנוסף, סיכוי-אופוק מלווה רשויות מקומיות ערביות בקידום תכנון עירוני שתואם את צורכי הדיור והתחבורה של התושבים ומפתחת כלים והדרכות מקצועיות למען פיתוח כלכלי ואורבני ברשויות המקומיות הערביות. אנו מקדמים מציאות של חברה משותפת ומרחבים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות בין יהודים לערבים. ההפרדה במגורים, בחינוך ובמסגרות חברתיות וחוסר ההיכרות בין החברות מייצרת זרות וניכור, המקצינים את הדעות הקדומות וההסתה על רקע הסכסוך הלאומי ומאפשרים אפליה של האזרחים הערבים בכל רובדי החיים, כולל במשאבים ובתקציבים.

כדי לקדם מציאות שוויונית ומשותפת יותר, אנחנו פועלים גם מול התקשורת העברית, הערבית והבינלאומית וברשתות החברתיות ליצירת שיח ציבורי שוויוני, ותורמים מהידע המקצועי שצברנו לדיונים הנוגעים ליחסי יהודים-ערבים בישראל.

אי-מייל:office@www.sikkuy-aufoq.org.il

עמוד הפייסבוק

סינדיאנת הגליל לקידום ופיתוח

שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים.

סיוע | סינגור

סינדיאנת הגליל פעילות כעסק חברתי וחלק מארגון סחר הוגן העולמי מאז שנת 2003 .
כל רווחי העמותה מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות.

כתובת אי-מייל: danib@sindyan.org.il

עמוד הפייסבוק

עדאלה

עדאלה

השגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל

סיוע משפטי | סינגור

מאז היווסדו ב-1996, הארגון עוסק בהגנה על זכויות האדם של הפלסטינים הערבים אזרחי ישראל ועל זכויותיהם של הפלסטינים בשטחים הכבושים.
עדאלה פועל להשגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל בתחומים הבאים: זכויות בקרקע ובתכנון; זכויות פוליטיות ואזרחיות; זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות; וזכויות אסירים. הארגון גם מגן על זכויות האדם של הפלסטינים החיים תחת הכיבוש, בהתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הבינלאומי לזכויות אדם.
כתובת אי-מייל:adalah@adalah.org

עומדים ביחד

תנועה פוליטית של מאבק ושל תקווה, בעלת ערכים סוציאליסטיים.

אקטיביזם

"עומדים ביחד" היא תנועה ציבורית של מאבק ושל תקווה, ששותפים בה חברים וחברות מכל קצוות הארץ: צעירים ומבוגרים, יהודים וערבים, נשים וגברים. אנחנו רוצים לקבץ יחד את מי שנמאס להם מכך שהשיטה הקיימת לא פועלת לטובת הרוב, אלא לטובת מיעוט קטן, ולסלול את הדרך להעמדת חלופה לשלטון הנוכחי ולהבאת שינוי מהותי בחברה הישראלית. ביחד, נוכל לקדם את ערכי השלום, השוויון והצדק החברתי, ולהפוך את הארץ הזו למקום לכולנו.

אי-מייל: info@standing-together.org

עמוד הפייסבוק

עיר עמים

עמותה ישראלית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי -פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר

חינוך | סיוע

עיר עמים היא עמותה ישראלית בלתי-מפלגתית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר. עיר עמים פועלת במגמה שירושלים תהיה עיר תקינה ושוויונית, תוך קידום התנאים לעתיד פוליטי יציב יותר בירושלים.

 בשל מעמדה הסמלי והממשי של ירושלים כעירם של שני עמים ושלוש דתות, ומקומה הקובע בהשגת הסדר מדיני, מעמידה עיר עמים בראש מעייניה את ירושלים כעיר הוגנת בה חולקים שני העמים, הישראלי והפלסטיני, עיר הדואגת לרווחתם ולכבודם של כל תושביה על קודשיהם ונכסיהם ההיסטוריים והתרבותיים

העמותה נוסדה בשנת 2000 על ידי עו"ד דניאל זיידמן והחלה לפעול במתכונתה הנוכחית בשנת 2004. הידע והמומחיות של עיר עמים בכל הקשור לתנאים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים בירושלים זמין לארגונים ולפרטים כאחד, ביניהם רשויות המדינה והעוסקים בניהולה של העיר, וכן לאלה הלוקחים חלק בדיפלומטיה שמאחורי הקלעים והפועלים למציאת הסדרים פוליטיים עתידיים לגבי ירושלים.

לעיר עמים יחסי עבודה מתמשכים עם הקהילה הפלסטינית בירושלים; כן יש לעמותה קשרים שוטפים עם גורמים בכירים בקהילה הבינלאומית הפועלים למען העיר ועתידה.

אי-מייל: mail@ir-amim.org.il

עמוד הפייסבוק

עמותת איתך مَعَكِ (מעכי)- משפטניות למען צדק חברתי

קידום זכויות נשים והטמעת צורכיהן וקולן של נשים מקבוצות מוחלשות בחברה: נשים החיות בעוני, נשים במעגלי אלימות ונשים מקבוצות אוכלוסייה המודרות ממוקדי קבלת ההחלטות.

סיוע | סינגור

״איתך – מעכי״ היא עמותת חברה משותפת שמעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים. בנוסף, היא פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל מזהויות מגוונות של נשים. במסגרת עבודתה, העמותה גם מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ, ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה השונים ובעלת הישגים משמעותיים במישור זה, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות. העמותה מפעילה קו חם בחיפה, תל-אביב ובאר שבע, שנותן מענה לכולן בעברית, בערבית וברוסית.

התפיסה של חברות העמותה היא כי על המשפט לכלול את זוויות המבט הייחודיות של נשים מכלל הקבוצות בחברה ולהבטיח את נגישותן המלאה למימוש זכויותיהן. בתוך כך העמותה מעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים בכל אחד מסניפיה בתל-אביב, באר שבע וחיפה.

כחלק מחזונה, עמותת איתך מעכי פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל מזהויות מגוונות של נשים פלסטיניות, חרדיות, יוצאות אתיופיה, דוברות רוסית ובתחומי העסקה רבים.

יחד עם הנשים מהקהילות השונות, פועלת העמותה לפיתוח מנהיגות, תוך יצירת מודלים קהילתיים חדשניים, אשר תורמים ליצירת פרוייקטים פמיניסטיים ייחודיים ופורצי דרך בתחום המשפט. במסגרת עבודתה, העמותה מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ ובמשרדי הממשלה השונים ובעלת הישגים משמעותיים במישור זה, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות.

כתובת אי-מייל: mail@itach.org.il

עמוד הפייסבוק

עמותת מבט

פיתוח מודעות בין-תרבותית ופיתוח זהות חברתית אזרחית בישראל באמצעות הקניית כלים לחיים ועבודה בחברה בין- תרבותית.

חינוך

עמותת מבט מתמודדת עם האתגר הרב-תרבותי בחברה הישראלית, בשאיפה לפתח ולהקנות כלים לחיים משותפים ועבודה אפקטיבית בחברה רב-תרבותית. העמותה הוקמה ב-2008, ופועלת מזה 10 שנים במרחב האקדמי. עבור רוב הסטודנטים הישראלים, המפגש בקמפוס האקדמי מהווה הזדמנות ראשונה, ולעיתים אחרונה, למפגש עם שלל מגזרי החברה הישראלית, על בסיס שווה. עם זאת, עבור רוב הסטודנטים, ההזדמנות למפגש הזה איננה מתממשת. תכניות מבט פועלות בשותפות עם אוניברסיטאות ומכללות, על מנת לספק לסטודנטים הזדמנויות להכיר סטודנטים מרקע תרבותי מגוון, במסגרת תכניות דיאלוג ארוכות טווח ואירועים רב-תרבותיים. ב-10 השנים האחרונות קיימנו למעלה מ-100 סדנאות תהליכיות ב-10 קמפוסים, עבור למעלה מ-1,700 סטודנטים ברחבי הארץ.

כתובת אי-מייל: info@mabat.org

עמוד הפייסבוק

עמותת נשים נגד אלימות

מתן סיוע לנשים ולילדים במצוקה

סיוע

עמותת "נשים נגד אלימות" הנה ארגון פמיניסטי לשינוי חברתי אשר פועלת למען קידום מעמדן של הנשים הערביות בישראל; העמותה רשומה כדין במשרד הפנים משנת 1992. נוסדה על ידי קבוצת נשים ערביות חלוצות, ביניהן עובדות סוציאליות, עורכות דין ופעילות חברתיות, קהילתיות. בתחילת דרכה, העמותה יזמה הקמת המקלט הראשון לנערות ערביות במצוקה, ומשנת 1993 מפעילה את מרכז הסיוע לנפגעות אלימות מינית ופיזית, בנוסף  לשתי דירות המעבר לנשים ונערות במצוקה.

מטרות העמותה

 •  ארגון והפעלת החברה, על כל מרכיביה, במיוחד נשים, במטרה להגיע לשוויון מוחלט לנשים הערביות פלסטיניות בישראל, בכל מישורי החיים.
 • הפצת והעמקת הראייה הפמיניסטית הכוללת של העמותה, בקרב החברה.
 • עידוד, ייצוג  והשתתפות נשים בהנהגה ובמוקדי קבלת ההחלטות.
 • הסרת כל החסמים החברתיים והמוסדיים להבטחת זכותן של נשים בהזדמנויות שוות בעבודה.
 • גילוי וביעור כל סוגי האלימות נגד הנשים, ומתן תמיכה,עידוד, והפעלת שירותים מקצועיים לאוכלוסיית הנשים המוכות.

החזון

אנו פועלות בעמותת נשים נגד אלימות על מנת להוביל לשינוי חברתי שיסודו חברה דמוקרטית הדוגלת בצדק חברתי, ושומרת ליחידים שבתוכה במיוחד האישה, את זכות החיים המכובדים ושוויון ההזדמנויות. אנו רואות בעשייה שלנו חלק בלתי נפרד ביצירת אווירה ללא אלימות נגד הנשים והעלמת  האפליה והדיכוי נגד האישה.

כתובת אי-מייל: info@wavo.org

עמוד הפייסבוק

 

עמק שווה

ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי העתיקות כנכס ציבורי השייך לכל הקהילות והעמים.

מחקר | קמפיינים

עמק שווה הוא ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי העתיקות כנכס ציבורי, השייך לכל הקהילות והעמים. אנו נאבקים נגד השימוש באתרי מורשת ובשרידים ארכיאולוגים ככלי פוליטי בסכסוך בין ישראל והפלסטינים. אנו רואים בארכיאולוגיה אמצעי לגישור וקירוב בין עמים ותרבויות ומאמינים כי הממצא הארכיאולוגי אינו צריך ואינו יכול להוות אמצעי להוכחת בעלות של עם או של בני דת כלשהי על המקום.

אנו, חברי עמק שווה, שמנו לנו למטרה לקעקע את התפיסה הרואה בשרידי העבר כלי במאבק הלאומי או ערך המצדיק פגיעה בקבוצות מוחלשות. הממצא הארכיאולוגי מספר סיפור מורכב ועצמאי מתכתיבים של מסורות ואמונות, ואנו מאמינים כי הקשבה לסיפור הזה והנחלתו לציבור הרחב יש בכוחן להעשיר את התרבות ולקדם ערכים של סובלנות ופלורליזם. העושר התרבותי של אתרים ארכיאולוגיים הוא חלק מהעושר התרבותי של הארץ ושייך לכלל הקהילות, העמים והדתות הקיימים בה. יתר על כן, המושג “אתר ארכיאולוגי” אינו רק מגוון השכבות הנחפרות בו, אלא מקום משמעותי בהווה, אשר בו או בקרבתו חיים אנשים, על תרבותם, שגרת חייהם וצרכיהם.

אי-מייל: info@alt-arch.org

עמוד הפייסבוק

פורום ארגוני השלום הישראלי

איחוד של ארגוני שלום, זכויות אדם וחברה משותפת המקדמים סיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני ושלום בר קיימא.

אקטיביזם | חינוך | תקשורת

פורום ארגוני השלום הוא מסגרת ישראלית דינמית של כמאה ארגוני שלום, זכויות אדם וחברה משותפת, הפועלים ליצירת מציאות חיים של שלום. הארגונים מקדמים, כל אחד בשיטתו פתרון בר קיימא לסכסוך שיסיים בדרכי שלום את השליטה המשחיתה של ישראל על העם הפלסטיני ויבטיח ביטחון, חופש, כבוד ושכנות טובה בין שני העמים במרחב שבין הים לירדן. פורום ארגוני השלום הוקם לפני עשור על ידי ד"ר רון פונדק ז"ל. הפורום פועל במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין הארגונים ולקדם שלום, פיוס, וזכויות אדם בקרב החברה האזרחית, מקבלי החלטות והזירה הבין לאומית. הפורום מבקש לחזק את פעילות הארגונים תוך הצגת אלטרנטיבה משמעותית לסדר היום הפוליטי, המתמיד בניהול הסכסוך במקום בסיומו בדרכי שלום. פורום ארגוני השלום מאמין שבמציאות של אלימות, גזענות גואה, סרבנות פוליטית וחוסר אמון בפתרונות של שלום, העשייה הענפה של הארגונים היא בעלת תרומה קריטית לקידום חזון ותהליכי שלום ארוכי טווח. הארגונים פועלים במגוון התחומים של חינוך לשלום ודיאלוג, שמירה על זכויות מיעוטים, חיזוק דו-קיום בין החברה היהודית לפלסטינית וקידום תהליכי שלום בכל הרבדים לסיום הסכסוך הישראלי – פלסטיני.

מטרת הפורום: סיום השליטה של ישראל על העם הפלסטיני והבטחת עצמאות, ביטחון, חופש, כבוד, דו קיום, שגשוג ושכנות טובה בין שני העמים במרחב שבין הים לירדן.

דרכי פעולה: פעילות במגוון תחומים של חינוך, דיאלוג, תקשורת, שמירה על זכויות מיעוטים וזכויות אדם, חיזוק דו-קיום בין החברה היהודית לפלסטינית וקידום תהליכי שלום מול מקבלי החלטות והציבור הרחב.

כתובת אי-מייל: peacengosf@gmail.com

עמוד הפייסבוק

פורום דו קיום בנגב

פורום דו קיום בנגב

מאבק למען זכויות אדם ושוויון מלאים לכל תושבי הנגב.

סינגור | קהילה

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוקם בשנת 1997 על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים, המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת לנגד הארגון היא המאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי-מוכרים בנגב. פורום דו-קיום בנגב שם לו למטרה, בהיותו ארגון ערבי-יהודי יחיד שהוקם בנגב, לפעול למען שוויון אזרחי לכל תושבי הנגב. פורום דו-קיום בנגב רואה בכל ממשלות ישראל ורשויותיהן השונות, אחראיות למניעה של זכויות אזרחיות מלאות מערביי הנגב.

כל הפרויקטים ופעילויות הפורום מבוססות על עיקרון השותפות ערבית-יהודית. חברי הפורום כוללים אזרחים מודאגים, מנהיגים ואקדמאיים מהנגב ומשאר חלקי הארץ. כארגון המשותף לערבים ויהודים, אנו שואפים לשמור על שותפות שווה בין ערבים ליהודים בכל גופי הארגון, כמו גם בתהליכי קבלת ההחלטות.

כתובת אי-מייל: office@dukium.org

עמוד הפייסבוק

פורום דיור ציבורי

ארגון גג של קבוצות המאבק השונות שפועלות על מנת לשקם, לחזק ולהגדיל את הדיור הציבורי בישראל

סיוע | סינגור | שטח | שינוי וקידום מדיניות

מטרת הפורום – קידום הגדלת מלאי דיור ציבורי על-ידי תכנון ארוך טווח ורכישה וקידום מגורים נאותים בתמהיל חברתי כמו ברוב המדינות במערב. הפורום פועל להגמשת הקריטריונים, מניעת פינויים, שקיפות בחברות המשכנות ובמשרד השיכון, שמירה על זכויות דיירים בתהליכי התחדשות עירונית, הגדלת הסיוע בשכר דירה, תוך כדי הבנה שדיור ציבורי ולא סיוע כספי הוא המכשיר היעיל יותר בצמצום עוני רב דורי.

דרכי פעולה של הפורום:
1 .פעילות לובי ושינוי מדיניות, חקיקה.
2 .ארגון הדיירים והממתינים בשטח
3 .סיוע למקרים ספציפיים (פינויים, מצוקה חריפה ועוד)

כתובת אי-מייל: diurtzibury@gmail.com

עמוד הפייסבוק

פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני

פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני הפועל למען דו קיום ושלוםומונה למעלה מ-600 משפחות שכולות

אקטיביזם | חינוך | תקשורת

כל חברי הפורום איבדו בן משפחה כתוצאה מהסכסוך הממושך, ובפעילותם המשותפת הגיעו להבנה כי הדו קיום בין האנשים ובין העמים הוא אפשרי ואף הכרחי להשגת שלום בר קיימא. את התובנות הללו מבקשים חברי הפורום להנחיל לשתי החברות, הישראלית והפלסטינית.

דרכי פעולה:
פעילות ציבורית, טקס זיכרון אלטרנטיבי.

כתובת אי-מייל: office@theparentscircle.org

עמוד הפייסבוק

פנים

פנים – איגוד ארגוני יהדות ישראלית

ארגון-גג המאגד תחתיו שישים ארגונים העוסקים בחינוך, בקהילתיות ובתרבות יהודית ישראלית.

השכלה | חינוך | קהילה

ארגון פנים מאגד תחתיו ארגונים שונים העוסקים בתרבות ובזהות יהודית במגוון רחב של תפיסות עולם: חילוניים, אורתודקסיים, רפורמיים וקונסרבטיביים; קהילות עירוניות ובני ההתיישבות העובדת; ארגונים אשכנזיים ומזרחיים; ארגוני עולים חדשים וותיקים.

כתובת אי-מייל: office@panim.org.il

עמוד הפייסבוק

צלול

שומרת הסף של הים, החופים והנחלים של ישראל.

אקטיביזם

עמותת צלול נוסדה לפני למעלה מ-20 שנה במטרה להוציא את כלובי הדגים המזהמים ממפרץ אילת.
במשך שנות פעילותה הביאה העמותה להפסקת הזרמת בוצת השפד"ן לים, הפסקת זיהום הנחלים, אישור תקנות המדגה, סגירת מכל האמוניה במפרץ חיפה ולחקיקת חוקים ביניהם חוק הפיקדון וחוק השקיות.
כיום פועלת העמותה לשמירה על הים התיכון מזיהום בשפכים ובשמן ומקידוחים בלתי מפוקחים, לשמירה על הנחלים ומשק המים, לצמצום השימוש בפלסטיק חד פעמי ולהגנה על אלמוגי מפרץ אילת מהתוכנית המגלומנית של קצא"א להעביר נפט ממדינות המפרץ לים התיכון.

כתובת אי-מייל: info@zalul.org.il

עמוד הפייסבוק

 

 

קו לעובד

הגנה על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי

סיוע | סיוע משפטי | סינגור

קו לעובד הינה עמותה ללא כוונת רווח, שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדים שזכויותיהם הופרו, באמצעות סיוע פרטני ופעילות ציבורית כוללת.
מדי שנה מסייעת עמותת קו לעובד לעשרות אלפי עובדים.

עמותת קו לעובד הוקמה בשנת 1991 ופועלת מזה שלושה עשורים כדי להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. העמותה מסייעת לעובדות/ים אזרחי ישראל, למהגרות/י עבודה, לעובדות/ים פלסטינים מהשטחים הכבושים, לפליטות/ים, למבקשי מקלט ולקורבנות סחר בבני אדם, ובמקביל פועלת לשינוי חקיקה ולהעלאת המודעות הציבורית בנוגע לזכויות עובדים.

כתובת אי-מייל: email@kavlaoved.org.il

עמוד הפייסבוק

קולך

"קולך – פורום נשים דתית" – ברית נשים המחויבות להלכה, למסורת ישראל ולשוויון מגדרי

קהילה | תרבות

ארגון קולך רואה לנגד עיניו את שוויון ההזדמנויות בין נשים וגברים כערך מנחה ומובן מאליו בשדה הדתי בפרט וכנר לרגליה של החברה בישראל בכלל. קולך מציבה את קידומן של נשים לתפקידי הנהגה והובלה תורניים ודתיים בראש סדר העדיפויות ובמקביל נאבקת למנוע פגיעה בנשים בחסות ההלכה ועל ידי הממסד הדתי. אנו פועלות לכך שנשים תהיינה זכאיות למלוא ההזדמנויות והתנאים להתפתחות הרוחנית, האישית המשפחתית והמקצועית שלהן, ופועלות יחד ובשיתוף עם הקהילה למען רווחתה של האישה ושל החברה הישראלית כולה.

"קולך" היא תנועת נשים דתיות פמיניסטיות, השואפת ליצירת שינוי חברתי ותודעתי לצורך קידום מעמד האישה, שוויון מגדרי, וזכויות נשים – בהלכה, בהנהגה הדתית ובממסד הדתי – הן בחברה היהודית בישראל  והן ובחברה הדתית .
"קולך" פועלת בין השאר למען המטרות הבאות: הפצת ערכי השוויון והכבוד ההדדי; קידום שוויון הזדמנויות לנשים  בתחום הציבורי ובהנהגה הדתית; קידום השוויון במעמד האישי בנישואין ובגירושין; מאבק נחרץ בכל צורה של אלימות מגדרית, ניצול לרעה של סמכות דתית ופגיעה בנשים בשם ההלכה.
"קולך" פועל  לשינוי תודעתי, בקרב נשים וגברים, להרחבת ההשפעה והפעולה, השותפות וההשתתפות של נשים ובנות במרחבים דתיים~ בממסד הדתי, במוסדות דתיים (למשל בתי כנסת ובתי ספר), בקהילות ובמשפחה.

כתובת אי-מייל: kolech@kolech.com

עמוד הפייסבוק

רופאים לזכויות אדם

ארגון לשינוי חברתי הנאבק לקיום זכויות אדם ובתוכן מימוש מלא ושוויוני של הזכות לבריאות לכל בני האדם החיים תחת שליטת מדינת ישראל.

אקטיביזם | חינוך | סיוע | סינגור | תקשורת

רופאים לזכויות אדם מאמינים שאפשר וצריך לפעול למען הקהילות השונות – בבתי החולים, במחסומים, בבתי הכלא, במפעלים ובגינות הציבוריות – אזרחים, חסרי מעמד אזרחי, פלסטינים, מהגרים ופליטים – כולם זקוקים לשיוויון, צדק, חירות ובריאות.

מול מטופלים המפקידים את בריאותם וחייהם בידי המערכות המטפלות, מתוך אמונה בכנותן של המילים "אשמור אותם מכל רע ועוולה", יש והקהילה הרפואית שותפה – פסיבית או אקטיבית – בפרקטיקות דכאניות הפוגעות בשיוויון ובבריאות, ומסכנות את בני האדם החיים כאן. לפיכך, חיוני שבכל מעשה ידינו נסרב להיות פקידים צייתנים במדיניות המגבירה אי שיוויון ואלימות מבנית, ונפעל לבסס אלטרנטיבה שאינה נשענת על שנאה או מדרוג הזכויות, אלא על שיוויון אמיתי וסולידריות.

אוכלוסיות יעד:
חסרי מעמד – מבקשי מקלט ופליטים | כלואים | פלסטינים בשטחים הכבושים | סגירת פערי בריאות בין המרכז לפריפריה.
דרך פעולה:
פעילות ציבורית, חינוך, פעילות משפטית ואדבוקסי בישראל ובינלאומי.
הפעלת שתי מרפאות:
1 .ביפו לחסרי מעמד ללא ביטוח רפואי
2 .מרפאה ניידת בגדה המערבית ובעזה. בארגון פועלים צוותי רפואה ורווחה, מתנדבים, וצוות מקצועי לא רפואי. המשלבים עשייה רפואית וסנגורית כנגד הפרות זכויות אדם

כתובת אי-מייל:assaf@phr.org.il

עמוד הפייסבוק