פתח לשינוי – הזדמנויות ואתגרים בעבודה עם הממשל

מס' מפגשים

2

תאריכים

25.07.21 – 01.08.21

שעות לימודים

09:00 – 15:30

מחיר

ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש

מיקום

המועצה לישראל יפה, תל אביב

מה בתוכנית?

25.07.2021 | 1.08.2021
המועצה לישראל יפה, תל אביב

ממשלת השינוי מזמנת לארגוני החברה האזרחית הזדמנות ייחודית לעבודה משותפת על סדרי יום אזרחיים וחברתיים. המרכז לשינוי מדיניות בשתיל- הקרן החדשה לישראל מזמין אותך לשני מפגשים בהם נסמן את הנושאים, האתגרים וההזדמנויות לעבודה משותפת, ונבחן דרכים להשפיע על הממשלה והכנסת ועל מלאכת העברת התקציב. נפגוש בעלי תפקידים בכירים לשעבר במשרדי הממשלה ובכנסת, ומנהלי/ות של ארגוני חברה אזרחית. ונתמקד בתובנות וכלים לקידום עבודה אפקטיבית עם מקבלי החלטות בדרג פוליטי ומקצועי.

 

סדר היום המלא של המפגשים:

25/7/2021 עבודה עם הממשלה והכנסת

 9:00-15:30
09:30-09:00  התכנסות
09:40-09:30 פתיחה: אסף גולדפרב

מנהל המרכז לקידום מדיניות,

שתיל-הקרן החדשה לישראל

ברכות: מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן
החדשה לישראל

11:10-09:40  הרצאת פתיחה: ממשלת
השינוי – הזדמנויות, אתגרים

וחסמים לעבודה אפקטיבית.
דוברים: ח"כ לשעבר רועי פולקמן,
עו״ד שרון אברהם-ויס
מנכ"לית האגודה לזכויות
האזרח
11:30-11:10  הפסקת קפה
12:30-11:30  מבט רפקלטיבי  על 922 –

קידום והשפעה על תוכניות
ממשלתיות גדולות.
דוברים: איימן סייף, לשעבר
מנהל הרשות לפיתוח
כלכלי בחברה הערבית
ועופר דגן, מנכ"ל שותף,
עמותת סיכוי

13:00-12:30  הפסקת צהריים קלה
13:00-14:00  משפיעים מבפנים: כלים

לעבודה עם הממשלה.
ד"ר גל אלון, יו"ר תובנות.

15:30-14:00  'משחקים בארגז החול': סדנת

סימולציות של מפגשים עם

בעלי תפקידים בכנסת
ובממשלה

 

1/8/2021   גיבוש וקידום תקציב המדינה

ודרכים להשפיע  
9:00-15:00

09:30-09:00  התכנסות וברכות:

נציגת קרן הנס זיידל

ואסתר סיון, מנהלת שתיל-

הקרן החדשה לישראל
11:00-09:30  הרצאת פתיחה: הזירה –

אישור תקציב בכנסת

בקואליציית 61.
דובר: ח"כ לשעבר מיקי רוזנטל
11:15-11:00  הפסקת קפה
12:30-11:15  'מורה נבוכים' לעבודה עם

התקציב – דובר: עמית בן צור.

מנהל מכון יסודות למדיניות

ציבורית ופורום ארלוזרוב
מנחה: אסף גולדפרב,

מנהל המרכז לשינוי מדיניות
13:00-12:30  ארוחת צהריים
15:15-13:00  מבט מבפנים  – גיבוש וקידום

התקציב ודרכים להשפיע
מנחה: ערן קליין, יועץ לענייני

ממשל וחברה אזרחית
שתיל-הקרן החדשה לישראל.
14:00-13:00  תקציב המדינה מנקודת מבטם

של האוצר ומשרדי הממשלה.
דובר: משה בר סימן טוב, לשעבר

מנכ"ל משרד הבריאות

והמשנה לממונה על

התקציבים במשרד האוצר
15:15-14:00  דוברות: אורלי פרומן,

ח"כ לשעבר ומנכ"לית משרד

התרבות והספורט לשעבר,

לירון הנץ, סמנכ"ל אסטרטגיה

ותכנון במשרד לשוויון חברתי

15:30-15:15  סיכום

השתתפות במפגש ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מראש.

מספר המקומות מוגבל. תינתן עדיפות לארגונים מקבלי מענק מהקרן החדשה לישראל, לארגונים המשתתפים בתכניות שתיל, ולמקבלים ייעוץ וליווי משתיל

המפגשים מתקיימים תודות לקרן הנס זיידל

hans seidel

מס' מפגשים

2

תאריכים

25.07.21 – 01.08.21

שעות לימודים

09:00 – 15:30

מחיר

ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש

מיקום

המועצה לישראל יפה, תל אביב

מס' מפגשים

2

תאריכים

25.07.21 – 01.08.21

שעות לימודים

09:00 – 15:30

מחיר

ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש

מיקום

המועצה לישראל יפה, תל אביב