si3 השקעות אימפקט בישראל Si3 (Social Impact Investment in Israel)

מידע על הקרן

מבית היוצר של המגבית בריטניה UJIA – בית השקעות אימפקט לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות בישראל.

תחומי פעילות והשקעה

איכות הסביבה
בריאות
חינוך
חינוך ומדע
סביבה
רווחה
שינוי חברתי
תשתיות ופיתוח

מיקוד גיאוגרפי

כל הארץ

מידע להגשת מענקים

תחומי עניין –

חינוך פורמלי וא-פורמלי, יזמות תעסוקה והתפתחות כלכלית מקומית, התפתחות קהילתית ויוזמות אחרות שמקדמות שוויון הזדמנויות.

תאריך אחרון להגשת בקשות היה בנובמבר 2020

אופן הגשת הבקשה

לא מעניקים מענקים אלא השקעות מתוך ציפייה להחזר ההשקעה.

סכום התרומה

פרטי קשר

שם איש/אשת קשר
דליה בלאק
תפקיד איש/אשת קשר
Impact Investment Advisor
דוא״ל
טלפון

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן/ת לדווח

שתיל עושה כל מאמץ לאמת את המידע שמובא במאגר הקרנות. אם לא מתקבל מידע מהקרן הוא נלקח מתוך אתר האינטרנט שלה והוא באחריותה הבלעדית. מזמינים אתכם.ן להצטרף אלינו למאמץ. אם נתקלתם.ן במידע לא מעודכן, אנא שתפו אותנו כדי שנוכל לתקן במאגר

אני רוצה לדווח

שתיל מציע לארגונים ויוזמות יעוץ מקצועי

פנייה לייעוץ