הזמנה להגיש מועמדות לקבלת פרס זוסמן-ג’וינט למצוינות בתחום פיתוח השירותים החברתיים בישראל. מטרת הפרס היא להגביר את המודעות לנושא החברתי ולהודות לאנשים המסייעים לקבוצות חלשות בחברה.

הקטגוריות לפרס:

  • מיזמים חברתיים חדשניים העוסקים בתכנון והנגשת שירותים להגברת חוסן נפשי ושילוב בחברה בקרב מתמודדי נפש.
  • מיזמים חברתיים חדשניים המסייעים לנערות ונשים במצבי סיכון קיצוניים
  • מיזמים חברתיים חדשניים לקידום איתנות כלכלית והכלה פיננסית של אנשים החיים בעוני.

 

לכל אחד משלושת הזוכים יוענק פרס בסכום של עד 25,000$, ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך ה – 28/11/22.

 

לפרטים נוספים https://www.thejoint.org.il/zusman/