הקרן לירושלים (ע"ר) וקרן מיימונידיס (ע"ר) מזמינות מנהיגים.ות צעירים.ות מארגוני חברה, תרבות, חינוך וקהילה בירושלים אשר הראו הצלחה מוכחת בייזום ו/או בניהול פרויקטים, להגיש מועמדות לפרס ירושלים למנהיגות צעירה. על המועמדים.ות להציג הישגים מוכחים בייזום ו/או בניהול פרוייקטים לפרס ירושלים למנהיגות צעירה.

הפרס בשווי של 100,000 $ יוענק לארגון בו המועמד.ת הזוכה מועסק.ת.

כספי הפרס ישמשו לפיתוח וקידום הארגון בהובלתו.ה של המועמד.ת הזוכה.

 

פרטים נוספים