The European Prize for Humanitarian Innovation – פרס מטעם European Commission (EC).
הפרס מבקש להוקיר ארגונים או מיזמים המפתחים פתרונות חדשניים לסיוע הומניטרי בתחומים כמו מגורים, מים, אנרגיה, מזון ועוד נושאים רבים אחרים.

100,000-500,000 דולר.

 

פרטים נוספים