קול קורא לפרס הניתן על מקרי בוחן מוצלחים ויצירתיים מכל רחבי העולם, המפתחים מיומנויות המסייעות למעבר לכלכלה ירוקה.

אפשר להגיש מקרי בוחן במגוון תחומים, כמו יזמות, הדרכות, שירותי תעסוקה ועוד.

 

פרטים נוספים